phayton

New Member
سیبک فرمان یک قطعه ای در جلوبندی خودرو می باشد که در تمامی خودروها قرار دارد از همین رو یکی از قطعات مهم در سیستم جلوبندی خودرو است.
سیبک فرمان یک گوی فلزی است که معمولا در سیستم فرمان و سیستم تعلیق خودرو کاربرد دارد.
وظیفه سیبک فرمان، فراهم سازی امکان حرکت دورانی و چرخشی در هنگام نیاز است. همین طور انتقال فرمان چرخش به چرخ ها است ولی وظیفه سیبک سیستم تعلیق، فراهم آوردن امکان حرکت نرم خودرو در هنگام عبور از سطوح ناهموار است.
وظیفه سیبک کم کردن اصطکاک بین دو قطعه است و در معرض دو نیرو کشش و فشار قرار می گیرد و یکی از علایم خرابی آن می تواند لرزش در فرمان باشد.
سیبک به عنوان محور چرخشی ، چرخ ها را به نحوی به سیستم تعلیق متصل می کند که قابلیت چرخش در زمان پیچاندن فرمان ، همزمان با بالا و پایین رفتن چرخها در دست اندازها وجود دارد.
اکثر سیبک فرمان ها نیاز به نگهداری ندارند، اما در برخی خودروهای قدیمی از سیبک های گریس خور استفاده شده که باید همزمان با تعویض روغن یا حداکثر هر ۶ ماه یکبار گریس کاری شوند.
نکته اصلی در تشخیص به موقع این ایرادها این است که اگر شما بتوانید فورا این نقص را برطرف کنید از آسیب رسیدن به سایر قطعات جلوبندی جلوگیری کرده اید.
منبع: معرفی لوازم جلوبندی بخش سیبک فرمان
 

جدیدترین ارسال ها

بالا