مشکل میل با سرور

دوستان سلام من قبلا " اینو پست کردم ولی به جواب نرسیدم ، من یه سایت دارم که الان چند وقتی نمیتونه با میل سرورش ارتباط برقرار کنه ، یعنی تا چند وقت پیش درست بود ولی الان دیگه کسی نمیتونه از طریق سایت بهم ایمیل ارسال کنه ، تقریبا" یه ماه پیش از طرف اونجایی که دامین و هاستم رو ازش گرفتم یه ایمیل مبنی بر اینکه قرار سرور هاشونو عوض کنن از اینجور چیزایی که تو همه این شرکتها هست بهم زده شد و بعد از یکی دو هفته که گذشت کارشون به پایان رسید ( البته سایتم مشکلی نداشت ) ولی بعد متوجه شدم که دیگه نمیتونم از طریق سایتم ایمیل دریافت کنم و یه ایمیل برای اونا ارسال کردم و اونا یه میل سرور جدید که به این شکل هست بهم معرفی کردن ( www.yourdomain.com:32000 ) یا ( www.yourdomain.com/webmail ) ولی متاسفانه سایتم نمیتونه با این سرورها ارتباط برقرار بکنه ، تروخدا اگه کسی میتونه کمکم کنهههه .:sad:

آقا مجید دستم به دامنت


من کد صفحه تماس بامای سایتم رو اینجا میزام تا اگه برای حل شدن مشکلم لازمه جایی از کد را تغییر بدم بهم بگید
<?
$email_address = "emailam ro inja mizaram";
$email_name = "Contact Users";
$next_page = "thanks.htm";

$body = "";
$body .= "FirstName: " . $FirstName . "\n";
$body .= "LastName: " . $LastName . "\n";
$body .= "Account: " . $Account . "\n";
$body .= "Email: " . $Email . "\n";
$body .= "Tell: " . $Tell . "\n";
$body .= "CityName: " . $CityName . "\n";
$body .= "PresenterName: " . $PresenterName . "\n";
$body .= "PresenterEmail: " . $PresenterEmail . "\n";
$body .= "PresenterAccount: " . $PresenterAccount . "\n";
$body .= "PresenterWeb: " . $PresenterWeb . "\n";
$body .= "PresenterTell: " . $PresenterTell . "\n";
$body .= "Titles: " . $Titles . "\n";
$body .= "Message:\n " . ereg_replace("\n", "\n ", $Message) . "\n";

$headers = "";
$headers .= "From: " . $email_name . " <" . $email_address . ">\n";
$headers .= "X-Sender: <" . $email_address . ">\n";
$headers .= "X-Mailer: PHP\n";
$headers .= "X-Priority: 1\n";
$headers .= "Return-Path: <" . $email_address . ">\n";
$headers .= "Content-Type: text/html; charset=UTF-8\n";

@mail($email_address, "Contact Center", "<pre>" . $body . "</pre>", $headers);

header("Location: " . $next_page);

//This sends a confirmation to your visitor
mail("$email_address","Thank You", "Hi Dear $FirstName $LastName,\n
This is an automatic notification from esme sitam .\n
Thank You for visiting!\n
( From Administrator )\n
This is not SPAM.\n
$sitename ««« esme sitam »»»
$siteaddress You Can Visit The Home Page ", "FROM:Support Team");
//Confirmation is sent back to the Flash form that the process is complete

$sendresult = "Done!";
$send_answer = " Thank You ";
$send_answer .= rawurlencode($sendresult);
echo "$send_answer";
?>
 

جدیدترین ارسال ها

بالا