مشکل:سورس:b(n)=e(n(log(b)1

mhabat

Member
با سلام.کد زیر رو به تحقیق در مورد صحت تساوی:
عددbبه توانnبرابر است با مقدار تابع نماییnدرلگاریتمbدر پایهe.
(شکل حروفی شو نتونستم بنویسم اینجا.)
خوب این برنامه رو من نوشتم.
فقط مشکلش اینه که بیشتر از عدد1بهش میدی چیزی چاپ نمی کنه.
و همچنین ارورsinوlogمیدی.
سورس:
کد:
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
#include<math.h>
int main()
{
int n;
cin>>n;
for (float x=0; x < 2; x += 0.2)
cout << x << "\t\t" << pow(x,n) << "\t" <<exp(n*log(x))<<endl;
getch();
return 0;
}
خیلی ممنون
بـــدرود
 

the_king

مدیرکل انجمن
با سلام.کد زیر رو به تحقیق در مورد صحت تساوی:
عددbبه توانnبرابر است با مقدار تابع نماییnدرلگاریتمbدر پایهe.
(شکل حروفی شو نتونستم بنویسم اینجا.)
خوب این برنامه رو من نوشتم.
فقط مشکلش اینه که بیشتر از عدد1بهش میدی چیزی چاپ نمی کنه.
و همچنین ارورsinوlogمیدی.

کد ایرادی نداره :
کد:
10
0        0    0
0.2       1.024e-007   1.024e-007
0.4       0.000104858   0.000104858
0.6       0.00604662   0.00604662
0.8       0.107374    0.107374
1        1    1
1.2       6.19174 6.19174
1.4       28.9255 28.9255
1.6       109.951 109.951
1.8       357.047 357.047
 

جدیدترین ارسال ها

بالا