مشکل در نصب bloghoster

bahmansh

New Member
من بلاگ هاستر رو روی لوکال هاست خودم نصب کردم ولی بعد از اتمام نصب وقتی رفتم لاگین کنم این خطا ها اومد حالا شما بگید من چه خاکی بریزم به سرم؟


Notice: Undefined variable: page in c:\program files\easyphp1-8\www\bloghoster\admin\admin_header.php on line 26

Notice: Undefined variable: page in c:\program files\easyphp1-8\www\bloghoster\admin\admin_header.php on line 26

Notice: Undefined variable: page in c:\program files\easyphp1-8\www\bloghoster\admin\admin_header.php on line 27

Notice: Undefined variable: page in c:\program files\easyphp1-8\www\bloghoster\admin\admin_header.php on line 27

Notice: Undefined variable: page in c:\program files\easyphp1-8\www\bloghoster\admin\admin_header.php on line 27

Notice: Undefined variable: page in c:\program files\easyphp1-8\www\bloghoster\admin\admin_header.php on line 28

Notice: Undefined variable: page in c:\program files\easyphp1-8\www\bloghoster\admin\admin_header.php on line 29

Notice: Undefined variable: page in c:\program files\easyphp1-8\www\bloghoster\admin\admin_header.php on line 29

Notice: Undefined variable: page in c:\program files\easyphp1-8\www\bloghoster\admin\admin_header.php on line 29

Notice: Undefined variable: page in c:\program files\easyphp1-8\www\bloghoster\admin\admin_header.php on line 30

Notice: Undefined variable: page in c:\program files\easyphp1-8\www\bloghoster\admin\admin_header.php on line 31

Notice: Undefined variable: page in c:\program files\easyphp1-8\www\bloghoster\admin\admin_header.php on line 32

Notice: Undefined variable: page in c:\program files\easyphp1-8\www\bloghoster\admin\admin_header.php on line 33

Notice: Undefined variable: page in c:\program files\easyphp1-8\www\bloghoster\admin\admin_header.php on line 34

Notice: Undefined variable: page in c:\program files\easyphp1-8\www\bloghoster\admin\admin_header.php on line 35

Notice: Undefined variable: page in c:\program files\easyphp1-8\www\bloghoster\admin\admin_header.php on line 36

Notice: Undefined variable: page in c:\program files\easyphp1-8\www\bloghoster\admin\admin_header.php on line 37

Notice: Undefined variable: page in c:\program files\easyphp1-8\www\bloghoster\admin\admin_header.php on line 38

Notice: Undefined variable: page in c:\program files\easyphp1-8\www\bloghoster\admin\admin_header.php on line 39

Notice: Undefined variable: page in c:\program files\easyphp1-8\www\bloghoster\admin\admin_header.php on line 40

Notice: Undefined variable: page in c:\program files\easyphp1-8\www\bloghoster\admin\admin_header.php on line 41

Notice: Undefined variable: page in c:\program files\easyphp1-8\www\bloghoster\admin\admin_header.php on line 42

Notice: Undefined variable: page in c:\program files\easyphp1-8\www\bloghoster\admin\admin_header.php on line 43

Notice: Undefined variable: page in c:\program files\easyphp1-8\www\bloghoster\admin\admin_header.php on line 44

Notice: Undefined variable: page in c:\program files\easyphp1-8\www\bloghoster\admin\admin_header.php on line 45

Notice: Undefined variable: page in c:\program files\easyphp1-8\www\bloghoster\admin\admin_header.php on line 46

Notice: Undefined variable: b1 in c:\program files\easyphp1-8\www\bloghoster\admin\admin_header.php on line 112

Notice: Undefined variable: o1 in c:\program files\easyphp1-8\www\bloghoster\admin\admin_header.php on line 112

Notice: Undefined variable: b2 in c:\program files\easyphp1-8\www\bloghoster\admin\admin_header.php on line 113

Notice: Undefined variable: o2 in c:\program files\easyphp1-8\www\bloghoster\admin\admin_header.php on line 113

Notice: Undefined variable: b20 in c:\program files\easyphp1-8\www\bloghoster\admin\admin_header.php on line 114

Notice: Undefined variable: o20 in c:\program files\easyphp1-8\www\bloghoster\admin\admin_header.php on line 114

Notice: Undefined variable: b3 in c:\program files\easyphp1-8\www\bloghoster\admin\admin_header.php on line 115

Notice: Undefined variable: o3 in c:\program files\easyphp1-8\www\bloghoster\admin\admin_header.php on line 115

Notice: Undefined variable: b14 in c:\program files\easyphp1-8\www\bloghoster\admin\admin_header.php on line 116

Notice: Undefined variable: o14 in c:\program files\easyphp1-8\www\bloghoster\admin\admin_header.php on line 116

Notice: Undefined variable: b5 in c:\program files\easyphp1-8\www\bloghoster\admin\admin_header.php on line 117

Notice: Undefined variable: o5 in c:\program files\easyphp1-8\www\bloghoster\admin\admin_header.php on line 117

Notice: Undefined variable: b6 in c:\program files\easyphp1-8\www\bloghoster\admin\admin_header.php on line 121

Notice: Undefined variable: o6 in c:\program files\easyphp1-8\www\bloghoster\admin\admin_header.php on line 121

Notice: Undefined variable: b7 in c:\program files\easyphp1-8\www\bloghoster\admin\admin_header.php on line 122

Notice: Undefined variable: o7 in c:\program files\easyphp1-8\www\bloghoster\admin\admin_header.php on line 122

Notice: Undefined variable: b12 in c:\program files\easyphp1-8\www\bloghoster\admin\admin_header.php on line 123

Notice: Undefined variable: o12 in c:\program files\easyphp1-8\www\bloghoster\admin\admin_header.php on line 123

Notice: Undefined variable: b21 in c:\program files\easyphp1-8\www\bloghoster\admin\admin_header.php on line 124

Notice: Undefined variable: o21 in c:\program files\easyphp1-8\www\bloghoster\admin\admin_header.php on line 124

Notice: Undefined variable: b18 in c:\program files\easyphp1-8\www\bloghoster\admin\admin_header.php on line 125

Notice: Undefined variable: o18 in c:\program files\easyphp1-8\www\bloghoster\admin\admin_header.php on line 125

Notice: Undefined variable: b22 in c:\program files\easyphp1-8\www\bloghoster\admin\admin_header.php on line 126

Notice: Undefined variable: o22 in c:\program files\easyphp1-8\www\bloghoster\admin\admin_header.php on line 126

Notice: Undefined variable: b23 in c:\program files\easyphp1-8\www\bloghoster\admin\admin_header.php on line 127

Notice: Undefined variable: o23 in c:\program files\easyphp1-8\www\bloghoster\admin\admin_header.php on line 127

Notice: Undefined variable: b11 in c:\program files\easyphp1-8\www\bloghoster\admin\admin_header.php on line 128

Notice: Undefined variable: o11 in c:\program files\easyphp1-8\www\bloghoster\admin\admin_header.php on line 128

Notice: Undefined variable: b17 in c:\program files\easyphp1-8\www\bloghoster\admin\admin_header.php on line 129

Notice: Undefined variable: o17 in c:\program files\easyphp1-8\www\bloghoster\admin\admin_header.php on line 129

Notice: Undefined variable: b9 in c:\program files\easyphp1-8\www\bloghoster\admin\admin_header.php on line 130

Notice: Undefined variable: o9 in c:\program files\easyphp1-8\www\bloghoster\admin\admin_header.php on line 130

Notice: Undefined variable: b15 in c:\program files\easyphp1-8\www\bloghoster\admin\admin_header.php on line 134

Notice: Undefined variable: o15 in c:\program files\easyphp1-8\www\bloghoster\admin\admin_header.php on line 134

Notice: Undefined variable: b19 in c:\program files\easyphp1-8\www\bloghoster\admin\admin_header.php on line 135

Notice: Undefined variable: o19 in c:\program files\easyphp1-8\www\bloghoster\admin\admin_header.php on line 135

Notice: Undefined variable: b16 in c:\program files\easyphp1-8\www\bloghoster\admin\admin_header.php on line 136

Notice: Undefined variable: o16 in c:\program files\easyphp1-8\www\bloghoster\admin\admin_header.php on line 136

Notice: Undefined variable: b10 in c:\program files\easyphp1-8\www\bloghoster\admin\admin_header.php on line 137

Notice: Undefined variable: o10 in c:\program files\easyphp1-8\www\bloghoster\admin\admin_header.php on line 137

Notice: Undefined variable: b8 in c:\program files\easyphp1-8\www\bloghoster\admin\admin_header.php on line 138

Notice: Undefined variable: o8 in c:\program files\easyphp1-8\www\bloghoster\admin\admin_header.php on line 138

Notice: Undefined index: javascript in c:\program files\easyphp1-8\www\bloghoster\admin\admin_login.php on line 12

Notice: Use of undefined constant username - assumed 'username' in c:\program files\easyphp1-8\www\bloghoster\admin\admin_login.php on line 14

Notice: Use of undefined constant password - assumed 'password' in c:\program files\easyphp1-8\www\bloghoster\admin\admin_login.php on line 14

Notice: Use of undefined constant username - assumed 'username' in c:\program files\easyphp1-8\www\bloghoster\admin\admin_login.php on line 15

Notice: Use of undefined constant password - assumed 'password' in c:\program files\easyphp1-8\www\bloghoster\admin\admin_login.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at c:\program files\easyphp1-8\www\bloghoster\admin\admin_login.php:3) in c:\program files\easyphp1-8\www\bloghoster\admin\admin_login.php on line 17

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at c:\program files\easyphp1-8\www\bloghoster\admin\admin_login.php:3) in c:\program files\easyphp1-8\www\bloghoster\admin\admin_login.php on line 18

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at c:\program files\easyphp1-8\www\bloghoster\admin\admin_login.php:3) in c:\program files\easyphp1-8\www\bloghoster\functions.php on line 1311
 

bahmansh

New Member
چرا کسی کمک نمیکنه؟

بابا من اینو روی هاستینگ نصب کردم
ولی بازم مشکل داره و این پیغام خطاها رو میده وقتی یوزر و پسورد رو میزنم موقع لوگین شدن

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/pfi77com/public_html/blog/admin/admin_login.php:3) in /home/pfi77com/public_html/blog/admin/admin_login.php on line 17

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/pfi77com/public_html/blog/admin/admin_login.php:3) in /home/pfi77com/public_html/blog/admin/admin_login.php on line 18

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/pfi77com/public_html/blog/admin/admin_login.php:3) in /home/pfi77com/public_html/blog/functions.php on line 1311


من توی این آدرس نصب کردم اگه میشه نگاهی بهش بندازید
http://blog.pf-i.com/admin/admin_login.php
user = p30network.com
pass = digithost.net
 

جدیدترین ارسال ها

بالا