مشکل تکرار پست اول به جای همه پست ها در حالت تک نوشته

سلام
http://www.armankoshan.com
دارم روی این سایت کار می کنم، داشتم قالبش را ویرایش می کردم که وسط کار متوجه شدم روی هر پستی که کلیک می کنم وارد همون لینک میشه ولی مطالب پست اول را نشون می ده، خودمم نفهمیدم کی این اتفاق افتاده بود
یدونه هم روی سیستم خودم نصب کردم ولی این مشکل را نداره
به خاطر محدودیت رم سرور مجبور شدم از ورژن 2.9.2 استفاده کنم، امکان آپگرید هم برام نیست.

مثلا اگه وارد صفحه دهمین پست بشم مطالب پست اول را نشون می ده مثل اینکه رفتم توی صفحه پست اول، توی اینترنت گشتم چند نفر مثل خودم پیدا کردم ولی اونا هم به جواب نرسیدند

خواهشا سریع جواب بدید باید زودتر تحویل بدم
09367413748 ، ممنون میشم اینجا یا به موبایلم جوابمو بدید

اینم کد single.php
کد:
<?php get_header(); ?>

<center>
<body>
<?php include (TEMPLATEPATH . "/include/topmenu.php"); ?>
<?php include (TEMPLATEPATH . "/include/hed.php"); ?>

<!-- Center -->
<div class="center">
<?php include (TEMPLATEPATH . "/include/adds.php"); ?>

<?php if (have_posts()) : while (have_posts()) : the_post(); ?>
<!-- Masir -->

<div class="masir">
<p style="float:right">
<?php if (function_exists('dimox_breadcrumbs')) dimox_breadcrumbs(); ?>
</p>
<div class="rss"><a target="_new" href="<?php bloginfo('rss_url'); ?>"><img src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/rss.png" /></a></div>
</div>

<!-- End Masir -->
<?php include (TEMPLATEPATH . "/include/right.php"); ?>
<!-- Post -->
<div class="single">
<!-- Item -->
<div class="item">
<div class="title"></div>
<div class="bg">
<h1><?php the_title(); ?></h1>
<div class="info">
<ul class="info1">
<?php $loole = get_post_meta($post->ID, "loole", true); if ($loole != "") { $loole = explode(",", $loole); foreach ($loole as $loole) { echo "<li>لوله:$loole اینچ</li>"; } } ?>
<li>تاریخ درج : <?php the_time('l j F Y'); ?></li>
<?php $version = get_post_meta($post->ID, "version", true); if ($version != "") { $version = explode(",", $version); foreach ($version as $version) { echo " <li>نسخه : $version</li>"; } } ?>
<?php $size = get_post_meta($post->ID, "size", true); if ($size != "") { $size = explode(",", $size); foreach ($size as $size) { echo "<li>حجم : $size مگابایت</li>"; } } ?>

<?php $price = get_post_meta($post->ID, "price", true); if ($price != "") { $price = explode(",", $price); foreach ($price as $price) { echo "<li>قیمت : $price</li>"; } } ?>

<?php $product = get_post_meta($post->ID, "product", true); if ($product != "") { $product = explode(",", $product); foreach ($product as $product) { echo "<li>سازنده : $product</li>"; } } ?>

<?php $moredeniyaz = get_post_meta($post->ID, "moredeniyaz", true); if ($moredeniyaz != "") { $moredeniyaz = explode(",", $moredeniyaz); foreach ($moredeniyaz as $moredeniyaz) { echo "<li>مورد نیاز : $moredeniyaz</li>"; } } ?>
<li></li>
<li></li>
</ul>

</div>

<div class="thump">
<?php the_post_thumbnail( 'news-thumb' ); ?>
<img src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/single/post-form.png" class="ghab" />
</div>

<!-- balck -->
<div class="black">
<div class="views"><?php if(function_exists('the_views')) { the_views(); } ?></div>
<div class="like">
</div>

<div class="rat">
<?php if(function_exists('the_ratings')) { the_ratings(); } ?>
</div>
</div>

</div>
<div class="footer"></div>
</div>
<!-- End Item -->

<!-- Item -->
<div class="item">
<div class="title"></div>

<div class="bg">
<!-- Tabs -->
<div class="single1">
	<div class="box visible">
  <p>
 <?php the_content(); ?>

<br />
	</p>
	</div>
	<div class="box">
<?php $photolink = get_post_meta($post->ID, "photolink", true); if ($photolink != "") { $photolink = explode(",", $photolink); foreach ($photolink as $photolink) { echo "
<table height='auto' width='auto' class='single-shot' border='0' cellspacing='0' cellpadding='0'>
 <tr>
  <td class='top-right'></td>
  <td class='top' ></td>
  <td class='top-left'><img src='http://dl.p30vel.ir/wp-template/apptracker/top-left.png' /></td>
 </tr>

 <tr>
  <td class='right1' ></td>
  <td><a href='$photolink'><img src='$photolink' /></a></td>
  <td class='left1' ></td>
 </tr>

 <tr>
  <td class='bottom-right'><img src='http://dl.p30vel.ir/wp-template/apptracker/bottom-right.png' /></td>
  <td class='bottom' ></td>
  <td class='bottom-left'></td>
 </tr>
</table>
"; } } ?>

	</div>
	<div class="box">
  <p>

<?php $dltb = get_post_meta($post->ID, "dltb", true); if ($dltb != "") { $dltb = explode(",", $dltb); foreach ($dltb as $dltb) { echo "$dltb"; } } ?>

	</p>
	</div>
	<div class="box">
  <p>
            <?php comments_template(); ?>
	</p>
	</div>

</div><!-- .section -->

<!-- End Tabs -->

          <?php endwhile; else: ?>
        <p>Sorry, no posts matched your criteria.</p>
        <?php endif; ?>

</div>

<div class="footer"></div>
</div>
<!-- End Item -->
<!-- Item -->
<div class="item">
<div class="title"></div>

<div class="bg">
<h1>مطالب مرتبط</h1>

<?php get_related_posts_thumbnails(); ?>
</div>

<div class="footer"></div>
</div>
<!-- End Item -->

</div>
<!-- End Post -->
<?php include (TEMPLATEPATH . "/include/left.php"); ?>

</div>
<!-- End Center -->
<?php get_footer(); ?>

</body>
</center>
</html>
 
اقا خودم فهمیدم
توی ساید بارم یه حلقه گذاشتم تا لیست پست هارو برام دربیاره و تبدیل به لینکش بکنه
همین که برش داشتم درست شد
کسی یه کد خوب بهم معرفی نمی کنه تا بتونم لیست پست های یه دسته رو در بیارم؟؟؟؟
 

delhamid

Member
کد زیر رو استفاده کنید
جلوی cat ای دی دسته ی مورد نظر
کد:
<?php $recent = new WP_Query(); ?>
<?php $recent->query('cat=9&showposts=5'); ?>
<?php while($recent->have_posts()) : $recent->the_post(); ?>
<ul>
  <li>
      <a href="<?php the_permalink(); ?>">
      <?php the_title(); ?>
      </a>
    </li>
</ul>
<?php endwhile; //By GraphicBaz.ir - Hamid fadaei ?>
 

جدیدترین ارسال ها

بالا