مشکل با nusoap

matrix_nag2000

New Member
تمام مراحل پرداخت الکترونیکی با موفقیت انجام می شه ولی وقتی نوبت اجرای تابع verify می رسه از جایی که فایل nusoap.php اینکلود می شه خروجی سفید میده. بدون هیچ خطایی!!
مشکل از کجاست؟
مطمئنا مشکل از جایی شروع می شه که فایل nusoap اینکلو میشه ولی نمی دونم چرا!
همه ورودی ها و خروجی ها رو چک کردم مشکل از اونا نیست!!!
PHP:
function VERIFY_PROCCES($RefNum,$MID,$state){
  
  
  
  if($RefNum=='')
    {ERROR("مشکلي در تراکنش توسط خريدار بوجود آمده است");return false;}
  
  if($state!='OK')
    return CHECK_STATE_ERROR();

  if((!$RefNum)or(!$MID)){ERROR("فیلد های ورودی را چک کنید.");return false;}
  
  require_once(ROOT.'kernel/classes/component/nusoap/lib/nusoap.php');
  
  $soapclient = new soapclient('https://acquirer.sb24.com/ref-payment/ws/ReferencePayment?WSDL','wsdl');
#  $soapclient->debug_flag=true;
  $soapProxy = $soapclient->getProxy();
#  if($err=$soapclient->getError())
#    echo $err ;
#  echo $soapclient->debug_str;
  $res= $soapProxy->VerifyTransaction($RefNum,$MID);//reference number and sellerid
  
  if($res<=0){echo "<br><br><b>VerifyTransaction = $res</b><br>"; return false;}
  
  
  return $res;
}

دقیقا طبق سفارش بانک سامان عمل کردم ولی نمی دونم چرا این بازی ها رو در میاره
لامسب یه ارور هم نمی ده
همچین مشکلی کسی نداشته؟
 

sajadmaz

Member
nusoap رو روی دیباگ یزارین ببینین چی نشون میده

PHP:
echo $soapclient->response();

ویا ببینین این خروجی چی میده

PHP:
print_r($res);
 

جدیدترین ارسال ها

بالا