مزایای روف گاردن ( باغ بام.بام سبز)

mahdiiw

New Member
  • روف گاردن ها می توانند ریز اقلیم های مهمی را برای حشرات، زندگی پرندگان و سایر گونه های حتی کمیاب فراهم کنند.
  • همچنین طراحی و اجرای روف گاردن می تواند بر گرمای تولید شده توسط محیط های شهری تأثیر مثبت بگذارد (جزیره حرارت شهری).
  • بام های سبز به طور قابل توجهی میزان روان آب های سطحی بارندگی را کاهش می دهند. (مکانیسمی برای سیستم های زهکشی پایدار شهری).
  • بام ها و دیوارهای سبز نیز می توانند کیفیت آب را بهبود بخشند و می توان از این آب باران برای مصارف دیگر (مصرف آب داخلی، به عنوان مثال شستشوی توالت ها) استفاده کرد.
  • آنها همچنین می توانند نیاز به تهویه مطبوع را به میزان قابل توجهی کاهش دهند و می توانند درجه ای از عایق را در زمستان فراهم کنند. این به عنوان عایق بام سبز نیز شناخته می شود.
  • روف گاردن ها همچنین می‌توانند با استفاده از اثر ترکیبی خاک، گیاهان و لایه‌های محبوس شده هوا به ایجاد عایق صوتی کمک کنند. پایه‌ای که گیاهان روی آن رشد می‌کنند تمایل دارند صداهای پایین‌تر را مسدود کنند، در حالی که گیاهانی که در بالا رشد می‌کنند فرکانس‌های بالاتر را مسدود می‌کنند.
  • نشان داده شده است که سیستم های بام سبز به طور قابل توجهی عمر غشاهای ضد آب را که در پایه سقف قرار دارند، افزایش می دهند.
  • بام سبز به دلیل مکانیسم فیلتر گیاهان و بستر می تواند کیفیت هوا را بهبود بخشد.
  • روف گاردن ها می توانند فضای سبز را در مناطق شهری برای مقاصد تفریحی یا برای پرورش مواد غذایی شهری فراهم کنند.

989a743e78ca44ffe13d620cf6bb0809.jpg
 

جدیدترین ارسال ها

بالا