مرجع تگ های html

V.Valizadeh9

Well-Known Member
سلام دوستان عزیز مجید آنلاین
با توجه به این که شما کاربران عزیز در تاپیک قبلی از بنده همایت کردین، تصمیم گرفتم تا این تاپیک رو هم بزنم.
اهداف تاپیک :
مرجع کامل تمامی تگ های html
آموزش کامل برای هر تگ های html
روش کار :
در هر پست یک تگ رو معرفی خواهم کرد.
در پست اول به دو صورت آرشیو درست میکنم : 1.بر اساس حروف الفبا 2.بر اساس نتیجه
توضیحات :
درسته کار ساده ای به نظر میرسه ولی بنده میخوام این بخش رو بسیار کامل کنم تا کسی که میخواد وارد دنیای طراحی وب بشه مشکلی نداشته باشه.
 

V.Valizadeh9

Well-Known Member
تگ <!doctype>

<!DOCTYPE>
تعریف و کاربرد
بیانیه doctype اولین چیزی است که در یک سند HTML قبل از تگ <html> استفاده می شود.
بیانه doctype یک تگ نیست؛ بلکه یک راهنمایی برای مرورگر وب محسوب می شود و بیان می کند که این سند بر اساس کدام ورژن HTML نوشته شده است.
بیانیه doctype به تعریف نوع سند اشاره دارد. (Document Type Definition) که به اختصار DTD می گویند، قاعده ای را برای markup language مشخص می کند؛ بنابراین مرورگر می تواند محتوا را به درستی نشان دهد.

Doctype های موجود در نظریه W3C

HTML 4.01 Strict
این DTD شامل تمامی عناصر و مشخصه ها می باشد اما شامل عناصر نمایشی نیست و یا توصیه نمی شود (مانند <font> ) و Framesets نیز مجاز نمی باشد.
HTML:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
HTML 4.01 Transitional
این DTD شامل تمامی عناصر و مشخصه ها می باشد شامل عناصر نمایشی و آن هایی که توصیه نمی شوند! (مانند <font>) و Framesets نیز مجاز نمی باشد.
HTML:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
HTML 4.01 Frameset
این DTD دقیقا مساوی و مانند HTML 4.01 Transitional است با این تفاوت که در اینجا استفاده از frameset مجاز است.
HTML:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd">
XHTML 1.0 Strict
این DTD شامل تمامی عناصر و مشخصه ها می باشد اما شامل عناصر نمایشی نیست و یا توصیه نمی شود (مانند <font> ) و Framesets نیز مجاز نمی باشد. markup (نشانه گزاری) هم باید به خوبی با XML ترکیب شود.
HTML:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
XHTML 1.0 Transitional
این DTD شامل تمامی عناصر و مشخصه ها می باشد شامل عناصر نمایشی و آن هایی که توصیه نمی شوند! (مانند <font>) و Framesets نیز مجاز نمی باشد. markup (نشانه گزاری) هم باید به خوبی با XML ترکیب شود.
HTML:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
XHTML 1.0 Frameset
این DTD دقیقا مساوی و مانند XHTML 1.0 Transitional l است با این تفاوت که در اینجا استفاده از frameset مجاز است.
HTML:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd">
XHTML 1.1
این DTD دقیقا مساوی و مانند XHTML 1.0 Strict است با این تفاوت که شما می توانید ماژول هایی را به آن اضافه کنید.
HTML:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
 
آخرین ویرایش:

V.Valizadeh9

Well-Known Member
تگ <html>

<html>
تعریف و کاربرد
تگ <html> به مرورگر می گوید که این یک سند html است.
عنصر html، بیرونی ترین عنصر در اسناد HTML و XHTML می باشد.همچنین این عنصر اصلی ترین عنصر به شمار می رود.

پشتیبانی توسط مرورگرها

compatible_ie.gif
compatible_firefox.gif
compatible_opera.gif
compatible_chrome.gif
compatible_safari.gif

تگ <html> درتمام مرورگر ها پشتیبانی می شود.


تفاوت در HTML و XHTML
مشخصه xmlns در XHTML الزامی است ولی در HTML بی اعتبار است. با این حال اعتبار سنج w3.org زمانی که xmlns را در یک سند XHTML نمی بیند، شکایت نمی کند (نمی نالد). دلیلش این است که فضای "xmlns=http://www.w3.org/1999/xhtml" به صورت قراردادی وجود دارد و حتی اگر شما آن را با تگ <html> همراه نکنید خودش به این تگ اضافه می شود.


نکته ها
به هر حال اگر چه عنصر html عنصر اصلی و پایه به شمار می رود، نمی تواند شامل عنصر doctype باشد. عنصر doctype باید قبل از عنصر html به کار برده شود.


مشخصه های ضروری
DTD نشان می دهد که این مشخصه در HTML 4.01 / XHTML 1.0 DTD مجاز می باشد.
توضیح : S=Strict, T=Transitional ،F=Frameset.

781a659c4e3a4ec38c27.PNG


مشخصه های استاندارد
تگ <html> مشخصه های استاندارد زیر را پشتیبانی می کند :

2c1f76688ebf43cc9f86.PNG

 
آخرین ویرایش:

V.Valizadeh9

Well-Known Member
تگ <body>

<body>
تعریف و کاربرد
عنصر body، بدنه یک سند html را تعریف می کند.
عنصر body شامل تمام محتوای یک سند html می با شد. از قبیل متن، لینک، عکس، لیست، جدول و...

پشتیبانی توسط مرورگرها

compatible_ie.gif
compatible_firefox.gif
compatible_opera.gif
compatible_chrome.gif
compatible_safari.gif

تگ <body> توسط تمامی مرورگرها پشتیبانی می شود.

تفاوت در HTML و XHTML
هیچ تفاوتی ندارند

مشخصه های اختیاری
DTD نشان می دهد که این مشخصه در HTML 4.01 / XHTML 1.0 DTD مجاز می باشد.
توضیح : S=Strict, T=Transitional ،F=Frameset.

fe94517e1770428b9501.bmp

این پست ادامه دارد ...
 

جدیدترین ارسال ها

بالا