مدیریت اثتثنا در vb6

m_mx2009

Member
سلام اگه میشه در مورد مدیریت اثتثنا در VB6 توضیح بفرمایین...اینکه چطور میشه واسه ارور های مختلف دستورات جداگانه ای نوشت....
در #C با کد :
کد:
[LEFT]Try
}

{
Catch()
}

{[/LEFT]

به راحتی میشد اینکارو انجام داد ولی با VB6 نمیدونم چطور میشه.....
با تشکر فراوان:rose:
 

the_king

مدیرکل انجمن
سلام اگه میشه در مورد مدیریت اثتثنا در VB6 توضیح بفرمایین...اینکه چطور میشه واسه ارور های مختلف دستورات جداگانه ای نوشت....

در Sub ها :
کد:
  On Error GoTo YourLabel
.
.
.
  Exit Sub
YourLabel:
.
.
.

در Function ها :
کد:
  On Error GoTo YourLabel
.
.
.
  Exit Function
YourLabel:
.
.
.

اگر می خواهید وقوع خطا نادیده گرفته شود، (حتی در صورت بروز خطا دستورات بعدی اجرا می شوند)
کد:
  On Error Resume Next
.
.
.

اگر بخواهید در بخش یا بخش هایی از کد خطا را مدیریت نکنید از On Error Goto 0 استفاده نمایید :
کد:
  On Error GoTo YourLabel
.
.
.
  On Error GoTo 0
.
.
.
  On Error GoTo YourLabel
.
.
.
  On Error GoTo 0
.
.
.
  Exit Function
YourLabel:
.
.
.

برای مشخص شدن خطایی که شما را به Label مورد نظر هدایت کرده، از Err استفاده کنید :
کد:
YourLabel:
  Select Case Err.Number
  Case 6
    MsgBox "Overflow Error"
  Case Else
    MsgBox Err.Description
  End Select
 

جدیدترین ارسال ها

بالا