مدرک ciw

nasimsaha

New Member
يک وبلاگ درست و حسابی برای آنهايی که می خواهند مدرک را بگيرند درست کردم وبه تدريج کاملتر هم می شه.

اين وبلاگ بعنوان يک منبع کمکی کتاب های آزمون بين المللی استفاده می شه.

حتما سر بزنيد و سئوال خودتان را مطرح کنيد.

آدرس وبلاگ:

http://ciw-mcsd.persianblog.com
 

جدیدترین ارسال ها

بالا