مجموعه ای از بهترین پلاگین های مایا با لینک های جداگانه برای maya 2013

tarkan_tan

Well-Known Member
مجموعه ای از بهترین پلاگین های مایا با لینک های جداگانه برای maya 2013


کد:
[LEFT]http://extabit.com/file/27ayscogs32a8/The Face Machine v1.08 For Maya 2013.rar
http://extabit.com/file/27aym47yh8pxv/FXHair_2013_v1_iND.rar
http://extabit.com/file/27aym47yh9v0j/Qualoth_2013_v5_iND.rar
http://extabit.com/file/27aym1kvx6u39/GS_MattePaintingToolKit_2013_X64.rar
http://extabit.com/file/279oj001k3bdu/Phoenix FD v2 for Maya 2012 – 2013 Win64.rar
http://extabit.com/file/279oj8r0a15hp/Golaem Crowd For Maya 2012_2013_Win64.rar
http://www.filefactory.com/file/4jxmwxziynud/n/Shave_and_a_Haircut_7.0.v19_For_Maya_-_Win64.rar
http://extabit.com/file/279p1syfpb1no/Exocortex – Fury v2.31 For Maya.Softimage.rar
http://extabit.com/file/279p1syfsfuys/Yeti_1.2.6 For Maya Win64.rar
http://extabit.com/file/279p1s3z6dwie/Pulldownit Pro v2.1 For Maya Win64.rar
http://extabit.com/file/279p1s346grme/MentalCore_1.5v2_Manual_Install_iND.rar
http://extabit.com/file/279p1s341gyx2/SolidAngle_MtoA_0.22_Win_Linux.rar
http://extabit.com/file/279p1s343yyd2/Krakatoa ForMAYA_2.1.7.50419_WIN64.rar
http://extabit.com/file/279p1qb45ftm4/Craft Director Studio Defense Edition 12.1.3 – Win.rar
[/LEFT]
لینک های مستقیم تا 7 روز

کد:
[LEFT]
[/LEFT]
[TABLE]
[TR]
[TD="align: left"]http://fs2.filegir.com/tarkan_tan/Craft_Director_Studio_Defense_Edition_12.1.3_%E2%80%93_Win.rar[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]http://fs2.filegir.com/tarkan_tan/Krakatoa_ForMAYA_2.1.7.50419_WIN64.rar[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]http://fs2.filegir.com/tarkan_tan/SolidAngle_MtoA_0.22_Win_Linux.rar[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]http://fs2.filegir.com/tarkan_tan/MentalCore_1.5v2_Manual_Install_iND.rar[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]http://fs2.filegir.com/tarkan_tan/Pulldownit_Pro_v2.1_For_Maya_Win64.rar[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]http://fs2.filegir.com/tarkan_tan/Yeti_1.2.6_For_Maya_Win64.rar[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]http://fs2.filegir.com/tarkan_tan/Exocortex_%E2%80%93_Fury_v2.31_For_Maya.Softimage.rar[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]http://fs2.filegir.com/tarkan_tan/Shave_and_a_Haircut_7.0.v19_For_Maya_-_Win64.rar[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]http://fs2.filegir.com/tarkan_tan/Golaem_Crowd_For_Maya_2012_2013_Win64.rar[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]http://fs2.filegir.com/tarkan_tan/Phoenix_FD_v2_for_Maya_2012_%E2%80%93_2013_Win64.rar[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]http://fs2.filegir.com/tarkan_tan/GS_MattePaintingToolKit_2013_X64.rar[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]http://fs2.filegir.com/tarkan_tan/Qualoth_2013_v5_iND.rar[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]http://fs2.filegir.com/tarkan_tan/FXHair_2013_v1_iND.rar[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]http://fs2.filegir.com/tarkan_tan/The_Face_Machine_v1.08_For_Maya_2013.rar[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[LEFT][/LEFT]
[/CENTER]
 
1- پلاگین ها خیلی قدیمی اند.
2-بهتره هر کدام جداگانه و با توضیح باشند.نه کیلویی و غیر قابل استفاده!
 

جدیدترین ارسال ها

بالا