مایا

Mahdi.83

New Member
من تو مایا وقتی عکسی رو میارم برا مدل سازی.
عکس رو نه میشه تکون داد نه بزرگ کوچکش کرد
هیچ کاری نمیشه کرد
چیکارش کنم درست بشه؟؟!
 

جدیدترین ارسال ها

بالا