لیست کامل mime type ها

شروع موضوع توسط Masoud1365 ‏15 آگوست 2011 در انجمن مقالات و آموزش‌ها

 1. Masoud1365

  Masoud1365 مدیر انجمن

  ارسال‌ها:
  2,919
  تشکر شده:
  1,601
  امتیاز دستاورد:
  113
  با سلام !
  چند وقت بود که کاربرها برای پیدا کردن MIME TYPE بعضی فایلها مشکل داشتند !
  اینجا یه لیست تقریبا کامل رو واستون میزارم ( اگر دیدید چیزی کم داره واسم پیغام خصوصی بفرستید تا اضافه کنم ).
  از سمت چپ هم اینجوری میشه اول MIME TYPE بعدش هم پسوند یا پسونها رو نوشته !
  موفق :rose:
  HTML:
  MIME Type Extension(s)
  application/andrew-inset ez
  application/atom+xml atom
  application/atomcat+xml atomcat
  application/atomsvc+xml atomsvc
  application/ccxml+xml ccxml
  application/cgi cgi
  application/davmount+xml davmount
  application/ecmascript ecma
  application/font-tdpfr pfr
  application/hyperstudio stk
  application/javascript js
  application/json json
  application/mac-binhex40 hqx
  application/mac-compactpro cpt
  application/marc mrc
  application/mathematica ma nb mb
  application/mathml+xml mathml
  application/mbox mbox
  application/mediaservercontrol+xml mscml
  application/mp4 mp4s
  application/msword doc dot
  application/mxf mxf
  application/octet-stream bin dms lha lzh class so iso dmg dist distz pkg bpk dump elc
  application/oda oda
  application/ogg ogg
  application/pdf pdf
  application/perl pl plx ppl perl pm
  application/pgp-encrypted pgp
  application/pgp-signature asc sig
  application/pics-rules prf
  application/pkcs10 p10
  application/pkcs7-mime p7m p7c
  application/pkcs7-signature p7s
  application/pkix-cert cer
  application/pkix-crl crl
  application/pkix-pkipath pkipath
  application/pkixcmp pki
  application/pls+xml pls
  application/postscript ai eps ps
  application/prs.cww cww
  application/rdf+xml rdf
  application/reginfo+xml rif
  application/relax-ng-compact-syntax rnc
  application/resource-lists+xml rl
  application/rls-services+xml rs
  application/rsd+xml rsd
  application/rss+xml rss
  application/rtf rtf
  application/ruby rb
  application/sbml+xml sbml
  application/scvp-cv-request scq
  application/scvp-cv-response scs
  application/scvp-vp-request spq
  application/scvp-vp-response spp
  application/sdp sdp
  application/set-payment-initiation setpay
  application/set-registration-initiation setreg
  application/shf+xml shf
  application/smil+xml smi smil
  application/sparql-query rq
  application/sparql-results+xml srx
  application/srgs gram
  application/srgs+xml grxml
  application/ssml+xml ssml
  application/vnd.3gpp.pic-bw-large plb
  application/vnd.3gpp.pic-bw-small psb
  application/vnd.3gpp.pic-bw-var pvb
  application/vnd.3gpp2.tcap tcap
  application/vnd.3m.post-it-notes pwn
  application/vnd.accpac.simply.aso aso
  application/vnd.accpac.simply.imp imp
  application/vnd.acucobol acu
  application/vnd.acucorp atc acutc
  application/vnd.adobe.xdp+xml xdp
  application/vnd.adobe.xfdf xfdf
  application/vnd.amiga.ami ami
  application/vnd.anser-web-certificate-issue-initiation cii
  application/vnd.anser-web-funds-transfer-initiation fti
  application/vnd.antix.game-component atx
  application/vnd.apple.installer+xml mpkg
  application/vnd.audiograph aep
  application/vnd.blueice.multipass mpm
  application/vnd.bmi bmi
  application/vnd.businessobjects rep
  application/vnd.chemdraw+xml cdxml
  application/vnd.chipnuts.karaoke-mmd mmd
  application/vnd.cinderella cdy
  application/vnd.claymore cla
  application/vnd.clonk.c4group c4g c4d c4f c4p c4u
  application/vnd.commonspace csp cst
  application/vnd.contact.cmsg cdbcmsg
  application/vnd.cosmocaller cmc
  application/vnd.crick.clicker clkx
  application/vnd.crick.clicker.keyboard clkk
  application/vnd.crick.clicker.palette clkp
  application/vnd.crick.clicker.template clkt
  application/vnd.crick.clicker.wordbank clkw
  application/vnd.criticaltools.wbs+xml wbs
  application/vnd.ctc-posml pml
  application/vnd.cups-ppd ppd
  application/vnd.curl curl
  application/vnd.data-vision.rdz rdz
  application/vnd.denovo.fcselayout-link fe_launch
  application/vnd.dna dna
  application/vnd.dolby.mlp mlp
  application/vnd.dpgraph dpg
  application/vnd.dreamfactory dfac
  application/vnd.ecowin.chart mag
  application/vnd.enliven nml
  application/vnd.epson.esf esf
  application/vnd.epson.msf msf
  application/vnd.epson.quickanime qam
  application/vnd.epson.salt slt
  application/vnd.epson.ssf ssf
  application/vnd.eszigno3+xml es3 et3
  application/vnd.ezpix-album ez2
  application/vnd.ezpix-package ez3
  application/vnd.fdf fdf
  application/vnd.flographit gph
  application/vnd.fluxtime.clip ftc
  application/vnd.framemaker fm frame maker
  application/vnd.frogans.fnc fnc
  application/vnd.frogans.ltf ltf
  application/vnd.fsc.weblaunch fsc
  application/vnd.fujitsu.oasys oas
  application/vnd.fujitsu.oasys2 oa2
  application/vnd.fujitsu.oasys3 oa3
  application/vnd.fujitsu.oasysgp fg5
  application/vnd.fujitsu.oasysprs bh2
  application/vnd.fujixerox.ddd ddd
  application/vnd.fujixerox.docuworks xdw
  application/vnd.fujixerox.docuworks.binder xbd
  application/vnd.fuzzysheet fzs
  application/vnd.genomatix.tuxedo txd
  application/vnd.google-earth.kml+xml kml
  application/vnd.google-earth.kmz kmz
  application/vnd.grafeq gqf gqs
  application/vnd.groove-account gac
  application/vnd.groove-help ghf
  application/vnd.groove-identity-message gim
  application/vnd.groove-injector grv
  application/vnd.groove-tool-message gtm
  application/vnd.groove-tool-template tpl
  application/vnd.groove-vcard vcg
  application/vnd.handheld-entertainment+xml zmm
  application/vnd.hbci hbci
  application/vnd.hhe.lesson-player les
  application/vnd.hp-hpgl hpgl
  application/vnd.hp-hpid hpid
  application/vnd.hp-hps hps
  application/vnd.hp-jlyt jlt
  application/vnd.hp-pcl pcl
  application/vnd.hp-pclxl pclxl
  application/vnd.hzn-3d-crossword x3d
  application/vnd.ibm.minipay mpy
  application/vnd.ibm.modcap afp listafp list3820
  application/vnd.ibm.rights-management irm
  application/vnd.ibm.secure-container sc
  application/vnd.igloader igl
  application/vnd.immervision-ivp ivp
  application/vnd.immervision-ivu ivu
  application/vnd.intercon.formnet xpw xpx
  application/vnd.intu.qbo qbo
  application/vnd.intu.qfx qfx
  application/vnd.ipunplugged.rcprofile rcprofile
  application/vnd.irepository.package+xml irp
  application/vnd.is-xpr xpr
  application/vnd.jam jam
  application/vnd.jcp.javame.midlet-rms rms
  application/vnd.jisp jisp
  application/vnd.joost.joda-archive joda
  application/vnd.kahootz ktz ktr
  application/vnd.kde.karbon karbon
  application/vnd.kde.kchart chrt
  application/vnd.kde.kformula kfo
  application/vnd.kde.kivio flw
  application/vnd.kde.kontour kon
  application/vnd.kde.kpresenter kpr kpt
  application/vnd.kde.kspread ksp
  application/vnd.kde.kword kwd kwt
  application/vnd.kenameaapp htke
  application/vnd.kidspiration kia
  application/vnd.kinar kne knp
  application/vnd.koan skp skd skt skm
  application/vnd.llamagraphics.life-balance.desktop lbd
  application/vnd.llamagraphics.life-balance.exchange+xml lbe
  application/vnd.lotus-1-2-3 123
  application/vnd.lotus-approach apr
  application/vnd.lotus-freelance pre
  application/vnd.lotus-notes nsf
  application/vnd.lotus-organizer org
  application/vnd.lotus-screencam scm
  application/vnd.lotus-wordpro lwp
  application/vnd.macports.portpkg portpkg
  application/vnd.mcd mcd
  application/vnd.medcalcdata mc1
  application/vnd.mediastation.cdkey cdkey
  application/vnd.mfer mwf
  application/vnd.mfmp mfm
  application/vnd.micrografx.flo flo
  application/vnd.micrografx.igx igx
  application/vnd.mif mif
  application/vnd.mobius.daf daf
  application/vnd.mobius.dis dis
  application/vnd.mobius.mbk mbk
  application/vnd.mobius.mqy mqy
  application/vnd.mobius.msl msl
  application/vnd.mobius.plc plc
  application/vnd.mobius.txf txf
  application/vnd.mophun.application mpn
  application/vnd.mophun.certificate mpc
  application/vnd.mozilla.xul+xml xul
  application/vnd.ms-artgalry cil
  application/vnd.ms-asf asf
  application/vnd.ms-cab-compressed cab
  application/vnd.ms-excel xls xlm xla xlc xlt xlw
  application/vnd.ms-fontobject eot
  application/vnd.ms-htmlhelp chm
  application/vnd.ms-ims ims
  application/vnd.ms-lrm lrm
  application/vnd.ms-powerpoint ppt pps pot
  application/vnd.ms-project mpp mpt
  application/vnd.ms-works wps wks wcm wdb
  application/vnd.ms-wpl wpl
  application/vnd.ms-xpsdocument xps
  application/vnd.mseq mseq
  application/vnd.musician mus
  application/vnd.muvee.style msty
  application/vnd.neurolanguage.nlu nlu
  application/vnd.noblenet-directory nnd
  application/vnd.noblenet-sealer nns
  application/vnd.noblenet-web nnw
  application/vnd.nokia.n-gage.data ngdat
  application/vnd.nokia.n-gage.symbian.install n-gage
  application/vnd.nokia.radio-preset rpst
  application/vnd.nokia.radio-presets rpss
  application/vnd.novadigm.edm edm
  application/vnd.novadigm.edx edx
  application/vnd.novadigm.ext ext
  application/vnd.oasis.opendocument.chart odc
  application/vnd.oasis.opendocument.chart-template otc
  application/vnd.oasis.opendocument.formula odf
  application/vnd.oasis.opendocument.formula-template otf
  application/vnd.oasis.opendocument.graphics odg
  application/vnd.oasis.opendocument.graphics-template otg
  application/vnd.oasis.opendocument.image odi
  application/vnd.oasis.opendocument.image-template oti
  application/vnd.oasis.opendocument.presentation odp
  application/vnd.oasis.opendocument.presentation-template otp
  application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet ods
  application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet-template ots
  application/vnd.oasis.opendocument.text odt
  application/vnd.oasis.opendocument.text-master otm
  application/vnd.oasis.opendocument.text-template ott
  application/vnd.oasis.opendocument.text-web oth
  application/vnd.olpc-sugar xo
  application/vnd.oma.dd2+xml dd2
  application/vnd.openofficeorg.extension oxt
  application/vnd.osgi.dp dp
  application/vnd.palm prc pdb pqa oprc
  application/vnd.pg.format str
  application/vnd.pg.osasli ei6
  application/vnd.picsel efif
  application/vnd.pocketlearn plf
  application/vnd.powerbuilder6 pbd
  application/vnd.previewsystems.box box
  application/vnd.proteus.magazine mgz
  application/vnd.publishare-delta-tree qps
  application/vnd.pvi.ptid1 ptid
  application/vnd.quark.quarkxpress qxd qxt qwd qwt qxl qxb
  application/vnd.recordare.musicxml mxl
  application/vnd.rn-realmedia rm
  application/vnd.seemail see
  application/vnd.sema sema
  application/vnd.semd semd
  application/vnd.semf semf
  application/vnd.shana.informed.formdata ifm
  application/vnd.shana.informed.formtemplate itp
  application/vnd.shana.informed.interchange iif
  application/vnd.shana.informed.package ipk
  application/vnd.simtech-mindmapper twd twds
  application/vnd.smaf mmf
  application/vnd.solent.sdkm+xml sdkm sdkd
  application/vnd.spotfire.dxp dxp
  application/vnd.spotfire.sfs sfs
  application/vnd.sus-calendar sus susp
  application/vnd.svd svd
  application/vnd.syncml+xml xsm
  application/vnd.syncml.dm+wbxml bdm
  application/vnd.syncml.dm+xml xdm
  application/vnd.tao.intent-module-archive tao
  application/vnd.tmobile-livetv tmo
  application/vnd.trid.tpt tpt
  application/vnd.triscape.mxs mxs
  application/vnd.trueapp tra
  application/vnd.ufdl ufd ufdl
  application/vnd.uiq.theme utz
  application/vnd.umajin umj
  application/vnd.unity unityweb
  application/vnd.uoml+xml uoml
  application/vnd.vcx vcx
  application/vnd.visio vsd vst vss vsw
  application/vnd.visionary vis
  application/vnd.vsf vsf
  application/vnd.wap.wbxml wbxml
  application/vnd.wap.wmlc .wmlc wmlc
  application/vnd.wap.wmlscriptc .wmlsc wmlsc
  application/vnd.webturbo wtb
  application/vnd.wordperfect wpd
  application/vnd.wqd wqd
  application/vnd.wt.stf stf
  application/vnd.xara xar
  application/vnd.xfdl xfdl
  application/vnd.yamaha.hv-dic hvd
  application/vnd.yamaha.hv-script hvs
  application/vnd.yamaha.hv-voice hvp
  application/vnd.yamaha.smaf-audio saf
  application/vnd.yamaha.smaf-phrase spf
  application/vnd.yellowriver-custom-menu cmp
  application/vnd.zzazz.deck+xml zaz
  application/voicexml+xml vxml
  application/winhlp hlp
  application/wsdl+xml wsdl
  application/wspolicy+xml wspolicy
  application/x-ace-compressed ace
  application/x-bcpio bcpio
  application/x-bittorrent torrent
  application/x-bzip bz tbz
  application/x-cdlink vcd
  application/x-chat chat
  application/x-chess-pgn pgn
  application/x-compress .Z  
  application/x-cpio cpio
  application/x-csh csh
  application/x-director dcr dir dxr fgd
  application/x-dvi dvi
  application/x-futuresplash spl
  application/x-gtar gtar
  application/x-gzip .gz .tgz tgz
  application/x-hdf hdf
  application/x-httpd-php php php3 php4 php5 php6
  application/x-httpd-php-source phps
  application/x-img img
  application/x-latex latex
  application/x-ms-wmd wmd
  application/x-ms-wmz wmz
  application/x-msaccess mdb
  application/x-msbinder obd
  application/x-mscardfile crd
  application/x-msclip clp
  application/x-msdownload exe dll com bat msi
  application/x-msmediaview mvb m13 m14
  application/x-msmetafile wmf
  application/x-msmoney mny
  application/x-mspublisher pub
  application/x-msschedule scd
  application/x-msterminal trm
  application/x-mswrite wri
  application/x-netcdf nc cdf
  application/x-pkcs12 p12 pfx
  application/x-pkcs7-certificates p7b spc
  application/x-pkcs7-certreqresp p7r
  application/x-pkcs7-crl .crl  
  application/x-rar-compressed rar
  application/x-sh sh
  application/x-shar shar
  application/x-shockwave-flash swf
  application/x-stuffit sit
  application/x-stuffitx sitx
  application/x-sv4cpio sv4cpio
  application/x-sv4crc sv4crc
  application/x-tar .tgz tar
  application/x-tcl tcl
  application/x-tex tex
  application/x-texinfo texinfo texi
  application/x-ustar ustar
  application/x-wais-source src
  application/x-x509-ca-cert .crt der crt
  application/xenc+xml xenc
  application/xhtml+xml xhtml xht
  application/xml xml xsl
  application/xml-dtd dtd
  application/xop+xml xop
  application/xslt+xml xslt
  application/xspf+xml xspf
  application/xv+xml mxml xhvml xvml xvm
  application/zip zip
  audio/basic au snd
  audio/midi mid midi kar rmi
  audio/mp4 mp4a m4p m4a mp4
  audio/mpeg mpga mp2 mp2a mp3 m2a m3a
  audio/vnd.digital-winds eol
  audio/vnd.lucent.voice lvp
  audio/vnd.nuera.ecelp4800 ecelp4800
  audio/vnd.nuera.ecelp7470 ecelp7470
  audio/vnd.nuera.ecelp9600 ecelp9600
  audio/wav wav
  audio/x-aiff aif aiff aifc
  audio/x-mpegurl m3u
  audio/x-ms-wax wax
  audio/x-ms-wma wma
  audio/x-pn-realaudio ram ra
  audio/x-pn-realaudio-plugin rmp
  audio/x-wav wav
  chemical/x-cdx cdx
  chemical/x-cif cif
  chemical/x-cmdf cmdf
  chemical/x-cml cml
  chemical/x-csml csml
  chemical/x-pdb pdb
  chemical/x-xyz xyz
  image/bmp bmp
  image/cgm cgm
  image/g3fax g3
  image/gif gif
  image/ief ief
  image/jpeg jpeg jpg jpe
  image/png png
  image/prs.btif btif
  image/svg+xml svg svgz
  image/tiff tiff tif
  image/vnd.adobe.photoshop psd
  image/vnd.djvu djvu djv
  image/vnd.dwg dwg
  image/vnd.dxf dxf
  image/vnd.fastbidsheet fbs
  image/vnd.fpx fpx
  image/vnd.fst fst
  image/vnd.fujixerox.edmics-mmr mmr
  image/vnd.fujixerox.edmics-rlc rlc
  image/vnd.ms-modi mdi
  image/vnd.net-fpx npx
  image/vnd.wap.wbmp .wbmp wbmp
  image/vnd.xiff xif
  image/x-cmu-raster ras
  image/x-cmx cmx
  image/x-icon ico
  image/x-pcx pcx
  image/x-pict pic pct
  image/x-portable-anymap pnm
  image/x-portable-bitmap pbm
  image/x-portable-graymap pgm
  image/x-portable-pixmap ppm
  image/x-rgb rgb
  image/x-xbitmap xbm
  image/x-xpixmap xpm
  image/x-xwindowdump xwd
  message/rfc822 eml mime
  model/iges igs iges
  model/mesh msh mesh silo
  model/vnd.dwf dwf
  model/vnd.gdl gdl
  model/vnd.gtw gtw
  model/vnd.mts mts
  model/vnd.vtu vtu
  model/vrml wrl vrml
  text/calendar ics ifb
  text/css css
  text/csv csv
  text/html .shtml .shtml html htm shtml
  text/plain txt text conf def list log in
  text/prs.lines.tag dsc
  text/richtext rtx
  text/sgml sgml sgm
  text/tab-separated-values tsv
  text/troff t tr roff man me ms
  text/uri-list uri uris urls
  text/vbscript vbs
  text/vnd.fly fly
  text/vnd.fmi.flexstor flx
  text/vnd.in3d.3dml 3dml
  text/vnd.in3d.spot spot
  text/vnd.sun.j2me.app-descriptor jad
  text/vnd.wap.wml .wml wml
  text/vnd.wap.wmlscript .wmls wmls
  text/x-asm s asm
  text/x-c c cc cxx cpp h hh dic
  text/x-config cnf conf
  text/x-fortran f for f77 f90
  text/x-java-source java
  text/x-log log
  text/x-pascal p pas
  text/x-registry reg
  text/x-setext etx
  text/x-sql sql
  text/x-uuencode uu
  text/x-vcalendar vcs
  text/x-vcard vcf
  video/3gpp 3gp
  video/3gpp2 3g2
  video/h261 h261
  video/h263 h263
  video/h264 h264
  video/jpeg jpgv
  video/jpm jpm jpgm
  video/mj2 mj2 mjp2
  video/mp4 mp4 mp4v mpg4
  video/mpeg mpeg mpg mpe m1v m2v
  video/quicktime qt mov
  video/vnd.fvt fvt
  video/vnd.mpegurl mxu m4u
  video/vnd.vivo viv
  video/x-fli fli
  video/x-ms-asf asf asx
  video/x-ms-wm wm
  video/x-ms-wmv wmv
  video/x-ms-wmx wmx
  video/x-ms-wvx wvx
  video/x-msvideo avi
  video/x-sgi-movie movie
  x-conference/x-cooltalk ice
   
   
  آخرین ویرایش: ‏15 آگوست 2011
  نوشته شده توسط Masoud1365 در ‏15 آگوست 2011
  safir1987، amir_red، hassancd و 8 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 2. Singular

  Singular Active Member

  ارسال‌ها:
  600
  تشکر شده:
  237
  امتیاز دستاورد:
  43
  [h=2]mime type چی هست؟؟؟؟؟؟؟؟؟[/h]میدونم پست قدیمی ولی دوست دارم بدونم چی هست
   
  نوشته شده توسط Singular در ‏25 می 2013
 3. Masoud1365

  Masoud1365 مدیر انجمن

  ارسال‌ها:
  2,919
  تشکر شده:
  1,601
  امتیاز دستاورد:
  113
  خب سرچ کنید به جای این که پست بزارید !!!
  از MIME types برای مشخص کردن نوع اطلاعات تو یه فایل استفاده میشه
   
  نوشته شده توسط Masoud1365 در ‏25 می 2013
  safir1987 از این پست تشکر کرده است.

به اشتراک بگذارید