ليست عالي از هاستهاي رايگان فايل واسه آپلود

cantona

Member
هاستينگ فايل

file hosting sites

0-10 megabyte:

*new* http://www.albumtown.com/
http://www.bestupload.com
http://www.flypicture.com
http://www.uploadx.net
http://www.webfilehost.com
http://www.wirefiles.com
http://www.zippyvideos.com

10-100 megabyte:

http://www.11mbit.de
http://www.35mb.com
http://www.da_insane.boo.pl/d/upload/
http://www.filebuffer.net
http://www.filecabi.net/free-video-hosting.html
http://www.filesupload.com
http://www.fileupyours.com
http://www.freeuploader.com
http://www.myfilestash.com
http://www.mytempdir.com
http://www.picapic.net
http://www.putfile.com
*new* http://www.rapidsharing.com/
http://www.ripway.com
http://www.savefile.com
http://www.sendmefile.com
http://www.swiftdesk.com
http://www.turboupload.com
*new* http://www.uploadfront.com/
*new* http://www.uploadsend.com/
*new* http://www.uploadtown.com
http://www.ultrashare.net
http://www.ushareit.com
http://www.yourfilehost.com

100 - unlimited megabyte:

http://freespace.filefront.com
http://www.4shared.com
*new* http://www.bigupload.com/
http://www.come2store.com
*new* http://www.content-type.com/
http://www.dropload.com
*new* http://www.filebull.com/
http://www.filecache.de
*new* http://www.filefactory.com/
http://www.myfilehut.com
http://www.megaupload.com
*new* http://www.mysharebox.com/
http://www.rapidshare.de
*new* http://www.rapidupload.com/
http://www.sharebigfile.com
http://www.spread-it.com
http://www.transferbigfiles.com
http://www.updownloadserver.com
http://www.yousendit.com

unknown:

http://up.li.ru
http://www.webfile.ru
 

جدیدترین ارسال ها

بالا