لطفا پاسخ مرا بدهید ترا بخدا .... ارسال پارامتر از asp کلاسیک به پروسیجر sql server

jaz1354

New Member
چگونه می توانم از داخل asp کلاسیک پارامتر(متغییر) به پروسیجرهای sql server ارسال کنم
 

rainynight

Member
خوب توی stored procedure اول پارامتر رو تعریف می کنی بعد توی صفحه asp ارسال میکنیش:
اگه فرض کنی که cmd متغیر sqlcommand باشه اون وقت داریم:
l cmd.parameters.add("@yourparameter",your value) l
 

جدیدترین ارسال ها

بالا