لزوم تعريف دقيق و مشخص کاربر اينترنت

PhonieX

مدیر انجمن <A href="forum.majidonline.com/forums/6


به گفته دبير شوراي عالي فن‌آوري اطلاعات اگر كساني كه با اينترنت و شبكه كار كرده و تعاملات را از طريق شبكه انجام مي‌دهند به عنوان كاربر محسوب شوند، حدود 24 ميليون كاربر اينترنت در كشور داريم.


عبدالمجيد رياضي - معاون وزير ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات - در گفت‌وگو با ایسنا، با بيان اينكه تا به حال تعريف مشخص و دقيقي از كاربر نداشتيم، اظهار كرد: قرار است با پروژه‌اي كه شركت فن‌آوري اطلاعات تعريف كرده و مراكز علمي و تحقيقاتي مشغول فعاليت برروي آن هستند، تعريفي از كاربر اينترنت داشته باشيم زيرا در حال حاضر تعريف دقيقي در اين زمينه وجود ندارد.


رياضي تصريح كرد: به عنوان مثال در جايي از كاربر اينترنت به‌عنوان كسي صحبت مي‌شود كه مي‌تواند به شبكه وصل شود و خدماتي بگيرد ولو اين كه اين نوع خدماتش داخلي باشد؛ آن‌چه كه به اشتباه مطرح شده اين است كه كاربر اينترنت يعني فردي كه به اينترنت وصل و به خارج از كشور متصل شود بنابراين چون تعاريف مختلفي از كاربر اينترنت وجود دارد بنابراين آمار و اطلاعاتي كه مي‌دهند هم با هم متفاوت است.


وي گفت: در جهان بعضي‌ها معتقدند كسي كه دو ساعت در هفته با اينترنت كار مي‌كند و تعامل دارد كاربر محسوب مي‌شود و بعضي‌ها كم‌تر و يا بيش‌تر از اين ميزان را عنوان مي‌كنند.


به گزارش خبرنگار ايسنا با توجه به اين‌ كه در سال پاياني برنامه چهارم توسعه قرار داريم، مدير عامل شرکت فن‌آوري اطلاعات ايران درباره درصد تحقق اهداف بخشي برنامه چهارم در حوزه فن‌آوري اطلاعات نيز تصريح کرده است كه تا پايان آذرماه سال جاري، ظرفيت اينترنت کشور با تحقق 123 درصدي به 31 هزار و 704 مگابيت بر ثانيه رسيده است و در حوزه ضريب نفوذ کاربران اينترنت نيز با تحقق 116 درصدي اهداف برنامه چهارم توسعه، اين شاخص به 9/34 درصد رسيده است.


اما طبق جديدترين گزارش‌ها‌ ايران و امارات متحده عربي در منطقه خاورميانه و آفريقاي شمالي با 57 و 4/56 كاربر به ازاي هر صدنفر، گسترده‌ترين دسترسي به اينترنت را دارند؛ بر اساس گزارش موسسه پژوهشي Euromonitor، كاربران اينترنت در منطقه خاورميانه و آفريقاي شمالي 2/5 درصد از كاربران اينترنت جهان را تشكيل مي‌دهند كه در مقايسه با 16 ميليون نفر در سال 2003، شمار آن‌ها در سال 2008 به 5/85 ميليون نفر رسيد و طي اين مدت سهم آن‌ها از مجموع كاربران اينترنت جهان از دو به 2/5 درصد افزايش يافت.


منبع
 

جدیدترین ارسال ها

بالا