كد آخرين به روز رساني ميخوام؟

[MASOUD]

Active Member
سلام

من كد آخرين به روز رساني رو ميخوام هم براي سايت هم وبلاگ!
 

foranyone

Well-Known Member
سلام اگه اشتباه نکنم:

document.lastModified
 
آخرین ویرایش:

ebadgh

Member
خدمت شما:


<script language="JavaScript">
<!--
function getLongDateString()
{ //method defined on class Date.
//Returns a date string of the form: Day DD Month,YYYY
//(e.g. Sunday 27 September, 1998)
monthNames = new Array("January","February","March","April","May","June","July","August","September","October","November","December");
dayNames = new Array("Sunday","Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday","Saturday");
dayOfWeek = this.getDay();
day = dayNames[dayOfWeek];
dateOfMonth = this.getDate();
monthNo = this.getMonth();
month = monthNames[monthNo];
year = this.getYear();
if (year < 2000)
year = year + 1900;
dateStr = day+" "+dateOfMonth+" "+month+", "+year;
return dateStr;
}
//register the method in the class Date
Date.prototype.getLongDateString=getLongDateString;

function DocDate()
{ //return the document modification date (excl.time)
//as a string
DateTimeStr = document.lastModified;
secOffset = Date.parse(DateTimeStr);
if (secOffset == 0 || secOffset == null) //Opera3.2
dateStr = "Unknown";
else
{
aDate = new Date();
aDate.setTime(secOffset);
//use method defined above
datestr = aDate.getLongDateString();
}
return dateStr;
}
document.write("<center> Last Update: ");
document.writeln(DocDate(),"</center>");
// -->
</script>
 

foranyone

Well-Known Member
نیازی به این کد طولانی نیست document.lastModified بهتره.
 
آخرین ویرایش:

foranyone

Well-Known Member
دوست عزیز document.lastModified یه متغیره که آخرین ویرایش صفحه تو اون ذخیره میشه

و می تونین با دستور زیز اون رو چاپ کنین

کد:
document.write(document.lastModified);

نتیجه اجرای دستور بالا چیزی شبیه خط زیر خواهد بود :

کد:
07/01/2008 05:48:07

خوشبختانه هم ساعت ها همیشه دو رقمی هستن و هم تاریخ (به جز سال) شما می تونین با استفاده از توابع رشته ها

این عددها رو استخراج کنید و در صفحتون به صورت صحیح تری مثل " تاریخ به روز رسانی 25 شهریور 85 ساعت 10 و 22

دقیقه " نشون بدین .

اینم ساده ترین حالت :

کد:
<html>
<head>
<title></title>
</head>
<body>
<script language="javascript" >
document.write(document.lastModified);
</script>
</body>
</html>
 

foranyone

Well-Known Member
ضمنا می تونید هر قسمت رو با دستورات زیر از هم جدا کنید :

کد:
var Date=document.lastModified;
//Example: Date=07/01/2008 05:48:07
Day=parseInt(Date.substring(0,2));      //07
Month=parseInt(Date.substring(3,5));   //01
Year=parseInt(Date.substring(6,10));   //2008
Hour=parseInt(Date.substring(11,13));;  //5
Min=parseInt(Date.substring(14,16));   //48
Sec=parseInt(Date.substring(17,19)); //7

من بلد نبودم میلادی رو به شمسی تبدیل کنم شما به توسعه این کد کمک کنید !

با تشکر.
 

جدیدترین ارسال ها

بالا