قیمت انواع پارکت لمینت ها - لیست قیمت پارکت لمینت و کفپوش

faryas70

Member
قیمت پارکت لمینت بسته به عوامل مختلفی مانند نوع پارکت لمینت، کلاس مقاومت، ضخامت، اندازه فضای مورد نظر و برند تولید کننده متفاوت است.

Why-modern-design.jpg

در اینجا عوامل موثر بر قیمت انواع پارکت لمینت آورده شده است:

 • نوع پارکت لمینت: پارکت لمینت ها در انواع مختلفی تولید می شوند، از جمله پارکت لمینت چوبی، پارکت لمینت پی وی سی و پارکت لمینت وینیل. پارکت لمینت چوبی از چوب ساخته می شود و دارای قیمت بالاتری نسبت به سایر انواع پارکت لمینت است. پارکت لمینت پی وی سی و وینیل از مواد مصنوعی ساخته می شوند و قیمت پایین تری نسبت به پارکت لمینت چوبی دارند.
 • کلاس مقاومت: پارکت لمینت ها بر اساس مقاومت در برابر سایش در کلاس های مختلفی تقسیم بندی می شوند. کلاس مقاومت پارکت لمینت با حرف A و یک عدد مشخص می شود. هر چه کلاس مقاومت پارکت لمینت بالاتر باشد، مقاومت آن در برابر سایش نیز بیشتر است. پارکت لمینت های با کلاس مقاومت بالاتر قیمت بالاتری نسبت به پارکت لمینت های با کلاس مقاومت پایین تر دارند.
 • ضخامت: پارکت لمینت ها در ضخامت های مختلفی تولید می شوند. ضخامت پارکت لمینت تأثیر زیادی بر دوام آن دارد. پارکت لمینت های با ضخامت بیشتر دوام بالاتری دارند و قیمت بالاتری نسبت به پارکت لمینت های با ضخامت کمتر دارند.
 • اندازه فضای مورد نظر: اندازه فضای مورد نظر تأثیر زیادی بر قیمت آن دارد. فضاهای بزرگتر نیاز به زمان و مواد بیشتری برای نصب دارند و قیمت آن نیز بالاتر است.
 • برند تولید کننده: برند تولید کننده پارکت لمینت نیز بر قیمت آن تأثیر می گذارد. پارکت لمینت های از برندهای معتبر قیمت بالاتری نسبت به پارکت لمینت های از برندهای ناشناخته دارند.
در اینجا قیمت برخی از انواع پارکت لمینت در بازار ایران آورده شده است:

 • پارکت لمینت کلاس AC4 با ضخامت 8 میلی متر: 250 تا 300 هزار تومان در هر متر مربع
 • پارکت لمینت کلاس AC5 با ضخامت 8 میلی متر: 300 تا 350 هزار تومان در هر متر مربع
 • پارکت لمینت کلاس AC6 با ضخامت 8 میلی متر: 350 تا 400 هزار تومان در هر متر مربع
البته، این قیمت ها فقط به عنوان یک راهنمای کلی ارائه شده اند و ممکن است در مناطق مختلف متفاوت باشند.

برای اطلاع از قیمت دقیق انواع پارکت لمینت مورد نظر خود، می توانید به وب سایت های فروشگاه های پارکت مراجعه کنید. همچنین، می توانید از طریق مقایسه قیمت های مختلف فروشگاه ها، بهترین قیمت را برای انواع پارکت لمینت مورد نظر خود پیدا کنید.


قیمت پارکت چوبی با نصب


قیمت پارکت چوبی با نصب بسته به عوامل مختلفی مانند نوع پارکت چوبی، کلاس مقاومت، ضخامت، اندازه فضای مورد نظر و نرخ دستمزد نصاب متفاوت است.

در اینجا عوامل موثر بر قیمت پارکت چوبی با نصب آورده شده است:

 • نوع پارکت چوبی: پارکت چوبی ها در انواع مختلفی تولید می شوند، از جمله پارکت چوبی طبیعی و پارکت چوبی مهندسی شده. پارکت چوبی طبیعی از چوب درختان مختلف ساخته می شود و دارای قیمت بالاتری نسبت به پارکت چوبی مهندسی شده است. پارکت چوبی مهندسی شده از تکه های چوب خرد شده ساخته می شود و قیمت پایین تری نسبت به پارکت چوبی طبیعی دارد.
 • کلاس مقاومت: پارکت چوبی ها بر اساس مقاومت در برابر سایش در کلاس های مختلفی تقسیم بندی می شوند. کلاس مقاومت پارکت چوبی با حرف A و یک عدد مشخص می شود. هر چه کلاس مقاومت پارکت چوبی بالاتر باشد، مقاومت آن در برابر سایش نیز بیشتر است. پارکت چوبی های با کلاس مقاومت بالاتر قیمت بالاتری نسبت به پارکت چوبی های با کلاس مقاومت پایین تر دارند.
 • ضخامت: پارکت چوبی ها در ضخامت های مختلفی تولید می شوند. ضخامت پارکت چوبی تأثیر زیادی بر دوام آن دارد. پارکت چوبی های با ضخامت بیشتر دوام بالاتری دارند و قیمت بالاتری نسبت به پارکت چوبی های با ضخامت کمتر دارند.
 • اندازه فضای مورد نظر: اندازه فضای مورد نظر تأثیر زیادی بر قیمت آن دارد. فضاهای بزرگتر نیاز به زمان و مواد بیشتری برای نصب دارند و قیمت آن نیز بالاتر است.
 • نرخ دستمزد نصاب: نرخ دستمزد نصاب نیز بر قیمت نصب پارکت چوبی تأثیر می گذارد. نصابان باتجربه تر و ماهرتر معمولاً هزینه بالاتری دریافت می کنند.


قیمت پارکت چوبی متری

در اینجا قیمت برخی از انواع پارکت چوبی متری در بازار ایران آورده شده است:

 • پارکت چوبی بلوط کلاس AC4 با ضخامت 14 میلی متر: 350 تا 400 هزار تومان در هر متر مربع
 • پارکت چوبی گردو کلاس AC5 با ضخامت 16 میلی متر: 400 تا 450 هزار تومان در هر متر مربع
 • پارکت چوبی راش کلاس AC6 با ضخامت 18 میلی متر: 450 تا 500 هزار تومان در هر متر مربع

قیمت پارکت ارزان

در اینجا قیمت برخی از انواع پارکت ارزان در بازار ایران آورده شده است:

 • پارکت لمینت کلاس AC4 با ضخامت 8 میلی متر: 250 تا 300 هزار تومان در هر متر مربع
 • پارکت پی وی سی کلاس 32 با ضخامت 4 میلی متر: 150 تا 200 هزار تومان در هر متر مربع
 • پارکت وینیل کلاس 32 با ضخامت 3 میلی متر: 100 تا 150 هزار تومان در هر متر مربع
البته، این قیمت ها فقط به عنوان یک راهنمای کلی ارائه شده اند و ممکن است در مناطق مختلف متفاوت باشند.

قیمت هر متر پارکت

در اینجا قیمت برخی از انواع پارکت در بازار ایران آورده شده است:

 • پارکت چوبی بلوط کلاس AC4 با ضخامت 14 میلی متر: 350 تا 400 هزار تومان در هر متر مربع
 • پارکت چوبی گردو کلاس AC5 با ضخامت 16 میلی متر: 400 تا 450 هزار تومان در هر متر مربع
 • پارکت چوبی راش کلاس AC6 با ضخامت 18 میلی متر: 450 تا 500 هزار تومان در هر متر مربع
 • پارکت لمینت آرتا کلاس AC4 با ضخامت 8 میلی متر: 250 تا 300 هزار تومان در هر متر مربع
 • پارکت لمینت پلیژن کلاس AC5 با ضخامت 8 میلی متر: 300 تا 350 هزار تومان در هر متر مربع
 • پارکت لمینت دنیز کلاس AC6 با ضخامت 8 میلی متر: 350 تا 400 هزار تومان در هر متر مربع
 • پارکت پی وی سی پلیژن کلاس 32 با ضخامت 4 میلی متر: 150 تا 200 هزار تومان در هر متر مربع
 • پارکت پی وی سی آرتا کلاس 32 با ضخامت 4 میلی متر: 200 تا 250 هزار تومان در هر متر مربع
 • پارکت پی وی سی دنیز کلاس 33 با ضخامت 4 میلی متر: 250 تا 300 هزار تومان در هر متر مربع
 • پارکت وینیل پلیژن کلاس 32 با ضخامت 3 میلی متر: 100 تا 150 هزار تومان در هر متر مربع
 • پارکت وینیل آرتا کلاس 32 با ضخامت 3 میلی متر: 150 تا 200 هزار تومان در هر متر مربع
 • پارکت وینیل دنیز کلاس 33 با ضخامت 3 میلی متر: 200 تا 250 هزار تومان در هر متر مربع
البته، این قیمت ها فقط به عنوان یک راهنمای کلی ارائه شده اند و ممکن است در مناطق مختلف متفاوت باشند.

برای اطلاع از قیمت دقیق پارکت مورد نظر خود، می توانید به وب سایت های فروشگاه های پارکت مراجعه کنید. همچنین، می توانید از طریق مقایسه قیمت های مختلف فروشگاه ها، بهترین قیمت را برای پارکت مورد نظر خود پیدا کنید.

قیمت پارکت کف پذیرایی

در اینجا قیمت برخی از انواع پارکت کف پذیرایی در بازار ایران آورده شده است:

 • پارکت چوبی بلوط کلاس AC4 با ضخامت 14 میلی متر: 350 تا 400 هزار تومان در هر متر مربع
 • پارکت چوبی گردو کلاس AC5 با ضخامت 16 میلی متر: 400 تا 450 هزار تومان در هر متر مربع
 • پارکت چوبی راش کلاس AC6 با ضخامت 18 میلی متر: 450 تا 500 هزار تومان در هر متر مربع
 • پارکت لمینت آرتا کلاس AC4 با ضخامت 8 میلی متر: 250 تا 300 هزار تومان در هر متر مربع
 • پارکت لمینت پلیژن کلاس AC5 با ضخامت 8 میلی متر: 300 تا 350 هزار تومان در هر متر مربع
 • پارکت لمینت دنیز کلاس AC6 با ضخامت 8 میلی متر: 350 تا 400 هزار تومان در هر متر مربع
 • پارکت پی وی سی پلیژن کلاس 32 با ضخامت 4 میلی متر: 150 تا 200 هزار تومان در هر متر مربع
 • پارکت پی وی سی آرتا کلاس 32 با ضخامت 4 میلی متر: 200 تا 250 هزار تومان در هر متر مربع
 • پارکت پی وی سی دنیز کلاس 33 با ضخامت 4 میلی متر: 250 تا 300 هزار تومان در هر متر مربع
 • پارکت وینیل پلیژن کلاس 32 با ضخامت 3 میلی متر: 100 تا 150 هزار تومان در هر متر مربع
 • پارکت وینیل آرتا کلاس 32 با ضخامت 3 میلی متر: 150 تا 200 هزار تومان در هر متر مربع
 • پارکت وینیل دنیز کلاس 33 با ضخامت 3 میلی متر: 200 تا 250 هزار تومان در هر متر مربع


قیمت پارکت ضد آب و ضد خش

در اینجا قیمت برخی از انواع پارکت ضد آب و ضد خش در بازار ایران آورده شده است:

 • پارکت لمینت ضد آب آرتا کلاس AC5 با ضخامت 8 میلی متر: 300 تا 350 هزار تومان در هر متر مربع
 • پارکت لمینت ضد آب پلیژن کلاس AC5 با ضخامت 8 میلی متر: 350 تا 400 هزار تومان در هر متر مربع
 • پارکت لمینت ضد آب دنیز کلاس AC6 با ضخامت 8 میلی متر: 400 تا 450 هزار تومان در هر متر مربع
 • پارکت پی وی سی ضد آب پلیژن کلاس 33 با ضخامت 4 میلی متر: 250 تا 300 هزار تومان در هر متر مربع
 • پارکت پی وی سی ضد آب آرتا کلاس 33 با ضخامت 4 میلی متر: 300 تا 350 هزار تومان در هر متر مربع
 • پارکت پی وی سی ضد آب دنیز کلاس 34 با ضخامت 4 میلی متر: 350 تا 400 هزار تومان در هر متر مربع
 • پارکت وینیل ضد آب پلیژن کلاس 33 با ضخامت 3 میلی متر: 200 تا 250 هزار تومان در هر متر مربع
 • پارکت وینیل ضد آب آرتا کلاس 33 با ضخامت 3 میلی متر: 250 تا 300 هزار تومان در هر متر مربع
 • پارکت وینیل ضد آب دنیز کلاس 34 با ضخامت 3 میلی متر: 300 تا 350 هزار تومان در هر متر مربع

قیمت لمینت کف ارزان

در اینجا قیمت برخی از انواع لمینت کف ارزان در بازار ایران آورده شده است:

 • لمینت HDF کلاس AC3 با ضخامت 8 میلی متر: 250 تا 300 هزار تومان در هر متر مربع
 • لمینت HDF کلاس AC4 با ضخامت 8 میلی متر: 300 تا 350 هزار تومان در هر متر مربع
 • لمینت HDF کلاس AC5 با ضخامت 8 میلی متر: 350 تا 400 هزار تومان در هر متر مربع
 • لمینت LVT کلاس 32 با ضخامت 4 میلی متر: 150 تا 200 هزار تومان در هر متر مربع
 • لمینت LVT کلاس 33 با ضخامت 4 میلی متر: 200 تا 250 هزار تومان در هر متر مربع
 • لمینت LVT کلاس 34 با ضخامت 4 میلی متر: 250 تا 300 هزار تومان در هر متر مربع
 • لمینت SPC کلاس 32 با ضخامت 4 میلی متر: 150 تا 200 هزار تومان در هر متر مربع
 • لمینت SPC کلاس 33 با ضخامت 4 میلی متر: 200 تا 250 هزار تومان در هر متر مربع
 • لمینت SPC کلاس 34 با ضخامت 4 میلی متر: 250 تا 300 هزار تومان در هر متر مربع
 

آریاپود

New Member
پارکت و پارکت لمینت از محبوب ترین انواع کفپوش ها هستند. آنها از بسیاری جهات شبیه به هم به نظر می رسند، به خصوص از نظر ظاهری: تقریباً برای کسی غیرممکن است که در نگاه اول بین کفپوش لمینت با کیفیت بالا در ظاهر چوبی و کفپوش پارکت تمایز قائل شود. در اینجا مهم ترین تفاوت های این دو نوع کفپوش را با هم مقایسه می کنیم.
البته نمی توان گفت که یک نوع کفپوش بدتر از دیگری است - هر دو نوع کفپوش مزایای خاص خود را دارند و حتی ممکن است معایبی نیز داشته باشند. از این نظر، تمرکز در اینجا بر روی کشف نحوه ساخت هر دو نوع کفپوش، معنی ساخت آنها برای نحوه استفاده از آنها و اینکه کدام کفپوش برای شرایط زندگی فردی شما مناسب تر است، است تا بتوانید از کفپوش جدید خود برای سالیان طولانی لذت ببرید.
 

جدیدترین ارسال ها

بالا