قطعهاي قديمي رايج ايراني براي چاپ كتاب

alahosseini

New Member
قطع کتاب های فارسی در ایران


نام قطع کتاب
اندازه به سانتیمتر
تعداد صفحه در یک طرف شيت
کاغذ پیشنهادی برای شیت بندی

سلطانی
58 × 43
4
100 × 70

سلطانی بزرگ
48× 68
4
60 × 45

رحلی بزرگ
23× 33
4
50 × 70

رحلی
21× 28
4
60 × 45

وزیری
16.5× 23
8
50 × 70

رَقعی
14× 21
8
60 × 45

بغلی
8 × 12
8
50 × 35

خشتی
16.5× 21
6
50 × 70

بیاضی
به کتاب یا دفتری که در عرض باز شود بیاضی گفته می شود
4
50 × 70

جیبی
11.5 × 16
16
60 × 45

جیبی پالتویی
11.5 × 21
12
50 × 70

 
آخرین ویرایش:

جدیدترین ارسال ها

بالا