قرار دادن بلوک ورود ويبولتين در صفحات php

moon_spell

Member
طريقه قرار دادن بلوک ورود ورود ويبولتين در صفحات php !

اين هک به شما کمک ميکنه تا بتونيد بلوک ورود و نوبار ويبولتين رو در صفحات php سايت جدا از ويبولتين نمايش دهيد
توجه : اين هک فقط در صفحات php کار ميکند html کار نميکند !

اخطار : قبل از هر کاری نسخه پشتيبان از سايت و انجمن خود تهيه کنيد

1 - اين کد به شما کمک ميکند فرمان های اين هک را در کد php قرار دهيد
کد:
[SIZE=2]<?php[/SIZE]
[SIZE=2]$curdir = getcwd ();[/SIZE]
[SIZE=2]chdir('/path/to/your/forums');[/SIZE]
[SIZE=2]require_once('/path/to/your/forums/global.php');[/SIZE]
[SIZE=2]chdir ($curdir);[/SIZE]
[SIZE=2]?>[/SIZE]

بعد از اين کد محتوای php شما قرار دارد
کد:
[SIZE=2]<HTML> and <BODY>[/SIZE]

هر جا که ميخواهيد بلوک ورود را قرار دهيد کد اين هک قرار ميگيرد !
کد:
[SIZE=2]<?php[/SIZE]
[SIZE=2]require_once('/path/to/your/login_inc.php');[/SIZE]
[SIZE=2]?> [/SIZE]

2 - اين فايل login_inc.php را قبل از آپلود ويرايش کنيد
اين کد را پيدا کنيد و آدرس سايت و انجمن ويبولتين خود را قرار دهيد
کد:
[SIZE=2]$forumpath = "http://www.yoursite.com/forums/";[/SIZE]
مثال :
کد:
http://www.majidonline.com/forums

3 - اگر از ساب دمين استفاده ميکنيد اين تغييرات را در فايل login.php در شاخه انجمن خود انجام دهيد
اين کد را پيدا کنيد
کد:
[SIZE=2]error_reporting(E_ALL & ~E_NOTICE);[/SIZE]
در زير آن اين کد را قرار دهيد
کد:
[SIZE=2]define('SKIP_REFERRER_CHECK', true);[/SIZE]

-- مشکلات احتمالی
1 - اگر با مشکل کوکی و ارسال آنها مواجه شديد در آموزش 1 فاصله بين 4 خط اول را برداريد !
------------------------------------------------------------------------------------------------------
کد:
[SIZE=2]<?php[/SIZE]
[SIZE=2]$curdir = getcwd ();[/SIZE]
[SIZE=2]chdir('/path/to/your/forums');[/SIZE]
[SIZE=2]require_once('/path/to/your/forums/global.php');[/SIZE]
[SIZE=2]chdir ($curdir);[/SIZE]
[SIZE=2]?>[/SIZE]

بعد از اين کد محتوای php شما قرار دارد
کد:
[SIZE=2]<HTML> and <BODY>[/SIZE]
--------------------------------------------------------------------
2 - اگر در ارتباط مسير ها با مشکل مواجه شديد اين کد را با همين کد جا به جا کنيد !
کد:
[SIZE=2]<?php [/SIZE]
[SIZE=2]echo getcwd(); [/SIZE]
[SIZE=2]?> [/SIZE]


نمونه سازی
--برای امتحان اين کد اين کد را در فايلtest.php قرار دهيد و آن را طبق همين راهنما ويرايش و ذخيره کنيد

کد:
[/RIGHT]
[SIZE=2]<?php[/SIZE]
[SIZE=2]$curdir = getcwd ();[/SIZE]
[SIZE=2]chdir('/path/to/your/forums');[/SIZE]
[SIZE=2]require_once('/path/to/your/forums/global.php');[/SIZE]
[SIZE=2]chdir ($curdir);[/SIZE]
[SIZE=2]?>[/SIZE]
[SIZE=2]<html> [/SIZE]
[SIZE=2]<body> [/SIZE]
[SIZE=2]This is a heading<br /> [/SIZE]
[SIZE=2]This is some more stuff <br /> [/SIZE]
[SIZE=2]And another line<br /> [/SIZE]
[SIZE=2]You get the idea<br /> [/SIZE]
[SIZE=2]Just place stuff as you normally would with HTML<br /> [/SIZE]
[SIZE=2]I use CSS to style and position on my site fwiw<br /> [/SIZE]
[SIZE=2]<br /> [/SIZE]
[SIZE=2]How about we put the login box right under here?<br /> [/SIZE]
[SIZE=2]<br /> [/SIZE]
[SIZE=2]<?php [/SIZE]
[SIZE=2]require_once('/path/to/your/login_inc.php'); [/SIZE]
[SIZE=2]?> [/SIZE]
[SIZE=2]</body> [/SIZE]
[SIZE=2]</html> [/SIZE]
 

پیوست ها

  • php Login vb.zip
    2.4 کیلوبایت · بازدیدها: 2
آخرین ویرایش:

moon_spell

Member
توجه : اين موارد به کاربران حرفه اي پيشنهاد ميشود که با کد ها و وريبل ها آشنايی کامل دارند !

اخطار : قبل از هر کاری نسخه پشتيبان از سايت و انجمن خود تهيه کنيد

اگر ميخواهيد اين بلوک فقط مخصوص به گروه کاربری خاصی باشد اين کد را استفاده کنيد :​

کد:
[SIZE=2][/RIGHT]
<?php
if ($vbulletin->userinfo['usergroupid'] == '6' )
{
echo "This is only visible to people in usergroup 6";}
?>
[RIGHT][/SIZE]

شما ميتوانيد ويژگی اين ورود را به اعضا رسمی اختصاص دهيد(شرطی) با اين کد :​

کد:
[SIZE=2][/RIGHT]
<?php
if ($vbulletin->userinfo['usergroupid'] == '6' )
{
echo "Have stuff for here";
} else {
echo "You do not have permission for this page"; }
?>
[RIGHT][/SIZE]

اگر ميخواهيد در اين بلوک به کاربران نشان دهيد که وارد سيستم شده اند يا نه ميتوانيد از اين کد استفاده کنيد :​

کد:
[SIZE=2][/RIGHT]
<?php
If ($vbulletin->userinfo['userid']!=0)
{ 
echo "Your logged in so we can display this";
} else {
echo "Your not logged in so we display this";
}
?> 
[RIGHT][/SIZE]
اگر ميخواهيد تبليغ و يا مسير و يا مقسد خاصی را به اعضا که وارد سيستم نشده اند نشان دهيد اين کد :​

کد:
[SIZE=2][/RIGHT]
<?php 
if ($vbulletin->userinfo['userid'] <1) { echo"add code stuff goes here"; } 
?> 
[RIGHT][/SIZE]

توجه اين کد ها بستگی به نوع آنها دارند که بايد خودتان مسير هارو شناسايی کنيد و وريبل ها رو به فرمان ها بشناسونيد

 

جدیدترین ارسال ها

بالا