فوری

saeedesign

Member
فوری برای سایت

سایت مجیدآنلاین خوابید!!!
درساعت 3:40 بامداد روز چهارشنبه 7 فروردین 1387 سایت مجیدآلاین برای مدتی(حدود 45 دقیقه) غیر قابل دسترس بود.دراین
ساعت اینجانب ویکی دیگر ازاعضای همین فروم که در حال صحبت کردن درمسنجربودیم شاهداین قضیه بودیم.
انتشاراین خبر فقط نقش اطلاع رسانی به مدیرمحترم سایت می باشدوهیچ گونه مسئله بی احترامی وخلاف قوانین نمی باشد
امیدواریم دیگر ازاین اتفاقات برای سایت خوبی مثل مجیدآنلاین رخ ندهد.تابتوانیم به نحو احسن ازآن استفاده کنیم
مدیران محترم واقامجیدعزیزباحترام-عضوانجمن مجیدآنلاین
 
آخرین ویرایش:

جدیدترین ارسال ها

بالا