فروش ویژه نمایندگی هاست لینوکس از دیتا سنتر کارو

E-Boy

کاربر فعال انجمن طراحی وب سایت
سلام خدمت همه دوستان .
پلن های نمایندگی هاست لینوکس زیر به مدت محدود توسط گروه میزبان من به فروش میرسد :

کد:
Space (MB) : 5000
Band Width (MB) :  50000
Control Panel : WHM & CPanel
Email Account : Unlimited
My SQL : Unlimited
Sub Domain : Unlimited
FTP Account : Unlimited
Parked Domain : Unlimited
Addon Domain : Unlimited
CGI Support : Yes
PHP 4.x & 5.x : Yes
Fantastico : Yes
Online Support : 24 x 7
Price : 10.000 T / Month
کد:
Space (MB) : 10000
Band Width (MB) :  100000
Control Panel : WHM & CPanel
Email Account : Unlimited
My SQL : Unlimited
Sub Domain : Unlimited
FTP Account : Unlimited
Parked Domain : Unlimited
Addon Domain : Unlimited
CGI Support : Yes
PHP 4.x & 5.x : Yes
Fantastico : Yes
Online Support : 24 x 7
Price : 15.000 T / Month
کد:
Space (MB) : 15000
Band Width (MB) :  150000
Control Panel : WHM & CPanel
Email Account : Unlimited
My SQL : Unlimited
Sub Domain : Unlimited
FTP Account : Unlimited
Parked Domain : Unlimited
Addon Domain : Unlimited
CGI Support : Yes
PHP 4.x & 5.x : Yes
Fantastico : Yes
Online Support : 24 x 7
Price : 20.000 T / Month
کد:
Space (MB) : 20000
Band Width (MB) :  200000
Control Panel : WHM & CPanel
Email Account : Unlimited
My SQL : Unlimited
Sub Domain : Unlimited
FTP Account : Unlimited
Parked Domain : Unlimited
Addon Domain : Unlimited
CGI Support : Yes
PHP 4.x & 5.x : Yes
Fantastico : Yes
Online Support : 24 x 7
Price : 25.000 T / Month
کد:
Space (MB) : 25000
Band Width (MB) :  250000
Control Panel : WHM & CPanel
Email Account : Unlimited
My SQL : Unlimited
Sub Domain : Unlimited
FTP Account : Unlimited
Parked Domain : Unlimited
Addon Domain : Unlimited
CGI Support : Yes
PHP 4.x & 5.x : Yes
Fantastico : Yes
Online Support : 24 x 7
Price : 30.000 T / Month
کد:
Space (MB) : 30000
Band Width (MB) :  300000
Control Panel : WHM & CPanel
Email Account : Unlimited
My SQL : Unlimited
Sub Domain : Unlimited
FTP Account : Unlimited
Parked Domain : Unlimited
Addon Domain : Unlimited
CGI Support : Yes
PHP 4.x & 5.x : Yes
Fantastico : Yes
Online Support : 24 x 7
Price : 35.000 T / Month
کد:
Space (MB) : 35000
Band Width (MB) :  350000
Control Panel : WHM & CPanel
Email Account : Unlimited
My SQL : Unlimited
Sub Domain : Unlimited
FTP Account : Unlimited
Parked Domain : Unlimited
Addon Domain : Unlimited
CGI Support : Yes
PHP 4.x & 5.x : Yes
Fantastico : Yes
Online Support : 24 x 7
Price : 40.000 T / Month
کد:
Space (MB) : 40000
Band Width (MB) :  400000
Control Panel : WHM & CPanel
Email Account : Unlimited
My SQL : Unlimited
Sub Domain : Unlimited
FTP Account : Unlimited
Parked Domain : Unlimited
Addon Domain : Unlimited
CGI Support : Yes
PHP 4.x & 5.x : Yes
Fantastico : Yes
Online Support : 24 x 7
Price : 45.000 T / Month
کد:
Space (MB) : 45000
Band Width (MB) :  450000
Control Panel : WHM & CPanel
Email Account : Unlimited
My SQL : Unlimited
Sub Domain : Unlimited
FTP Account : Unlimited
Parked Domain : Unlimited
Addon Domain : Unlimited
CGI Support : Yes
PHP 4.x & 5.x : Yes
Fantastico : Yes
Online Support : 24 x 7
Price : 50.000 T / Month
کد:
Space (MB) : 50000
Band Width (MB) :  500000
Control Panel : WHM & CPanel
Email Account : Unlimited
My SQL : Unlimited
Sub Domain : Unlimited
FTP Account : Unlimited
Parked Domain : Unlimited
Addon Domain : Unlimited
CGI Support : Yes
PHP 4.x & 5.x : Yes
Fantastico : Yes
Online Support : 24 x 7
Price : 55.000 T / Month

برای سفارش این پلن ها می توانید از طریق همین تاپیک یا از طریق وب سایت گروه میزبان من اقدام نمایید :
کد:
http://imizban.com/
موفق باشید .
 

جدیدترین ارسال ها

بالا