فروش هاست لینوکس و هاست دانلود حجمی و نامحدود | جم هاستینگ

gemhosting

New Member
با عرض سلام

جم هاستینگ ارائه کننده خدمات هاستینگ و خدمات طراحی با بهترین کیفیت و نازلترین قیمت های ممکن

کافیست یکبار از سرویس های ما استفاده کنید تا مشتری دائم و همیشگی ما شوید.


برای اطمینان از کیفیت خدمات ما تمام پلان ها به مدت یک هفته آزمایشی در اختیار شما قرار می گیرد در صورت
اطمینان پیدا کردن و خاطر جمع شدن می توانید پلان مورد نظر خود را خریداری کنید.


هاست لینوکس جهت میزبانی سایت های شما در پلان های مختلف حجمی و نامحدود

پلان های هاست لینوکس حجمی


PELAN LS-1
فضا 1000 مگابایت

پهنای باند 10000 مگابایت
ادان دامین 1 عدد
پارک دامین 1 عدد
سابدامین 1 عدد
پشتیبانی از PHP 5.3
سیستم عامل لینوکس
آپتایم 99.9 درصدی
کنترل پنل سی پنل
پشتیبانگیری هفتگی
کاملا وارز می باشد
____________سالیانه 15.000 تومان____________

PELAN LS-2
فضا 2000 مگابایت

پهنای باند 20000 مگابایت
ادان دامین 2 عدد
پارک دامین 2 عدد
سابدامین 2 عدد
پشتیبانی از PHP 5.3
سیستم عامل لینوکس
آپتایم 99.9 درصدی
کنترل پنل سی پنل
پشتیبانگیری هفتگی
کاملا وارز می باشد
____________سالیانه 25.000 تومان____________

PELAN LS-3
فضا 3000 مگابایت
پهنای باند 30000 مگابایت
ادان دامین 3 عدد
پارک دامین 3 عدد
سابدامین 3 عدد
پشتیبانی از PHP 5.3
سیستم عامل لینوکس
آپتایم 99.9 درصدی
کنترل پنل سی پنل
پشتیبانگیری هفتگی
کاملا وارز می باشد
____________سالیانه 30.000 تومان______________

PELAN LS-4
فضا 4000 مگابایت
پهنای باند 40000 مگابایت
ادان دامین 4 عدد
پارک دامین 4 عدد
سابدامین 4 عدد
پشتیبانی از PHP 5.3
سیستم عامل لینوکس
آپتایم 99.9 درصدی
کنترل پنل سی پنل
پشتیبانگیری هفتگی
کاملا وارز می باشد
____________سالیانه 35.000 تومان______________

**************************************************​
پلان های هاست لینوکس نامحدود

PELAN LU-1
فضا 10000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
ادان دامین 2 عدد
پارک دامین 10 عدد
سابدامین 10 عدد
پشتیبانی از PHP 5.3
سیستم عامل لینوکس
آپتایم 99.9 درصدی
کنترل پنل سی پنل
پشتیبانگیری هفتگی
کاملا وارز می باشد
____________سالیانه 55.000 تومان______________

PELAN LU-2
فضا 20000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
ادان دامین 2 عدد
پارک دامین 10 عدد
سابدامین 10 عدد
پشتیبانی از PHP 5.3
سیستم عامل لینوکس
آپتایم 99.9 درصدی
کنترل پنل سی پنل
پشتیبانگیری هفتگی
کاملا وارز می باشد
____________سالیانه 75.000 تومان______________

PELAN LU-3
فضا نامحدود
پهنای باند نامحدود
ادان دامین 10 عدد
پارک دامین 10 عدد
ساب دامین 10 عدد
پشتیبانی از PHP 5.3
سیستم عامل لینوکس
آپتایم 99.9 درصدی
کنترل پنل سی پنل
پشتیبانگیری هفتگی
کاملا وارز می باشد
____________ماهیانه 10.000 تومان______________

PELAN LU-4
فضا نامحدود
پهنای باند نامحدود
ادان دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
ساب دامین نامحدود
پشتیبانی از PHP 5.3
سیستم عامل لینوکس
آپتایم 99.9 درصدی
کنترل پنل سی پنل
پشتیبانگیری هفتگی
کاملا وارز می باشد
____________ماهیانه 15.000 تومان______________

نکته : منظورم از نامحدود , بی نهایت نیست زیرا هنوز هارد بی نهایت ساخته نشده است نامحدود در هاست لینوکس به معنا میزبانی بی نهایت سایت در پلان های​
PELAN LU-3 و PELAN LU-4 می باشد.( آپلود هر گونه فایل در این پلان ها موجب مسدود شدن شما می شود. )

***************************************************

هاست لینوکس دانلود جهت میزبانی فایل های شما در پلان های مختلف حجمی و نامحدود

پلان های هاست دانلود حجمی

PELAN DS-1
فضا 5000 مگابایت
پهنای باند 50000 مگابایت
ادان دامین 1 عدد
پارک دامین 1 عدد
سابدامین 1 عدد
پشتیبانی از PHP 5.3
سیستم عامل لینوکس
آپتایم 99.9 درصدی
کنترل پنل سی پنل
پشتیبانگیری هفتگی
نصب رپید لیچ مجاز نیست
دیتابیس : در صورت نیاز

____________سالیانه 20.000 تومان______________

PELAN DS-2
فضا 10000 مگابایت
پهنای باند 70000 مگابایت
ادان دامین 2 عدد
پارک دامین 2 عدد
سابدامین 2 عدد
پشتیبانی از PHP 5.3
سیستم عامل لینوکس
آپتایم 99.9 درصدی
کنترل پنل سی پنل
پشتیبانگیری هفتگی
نصب رپید لیچ مجاز نیست
دیتابیس : در صورت نیاز

____________سالیانه 30.000 تومان______________

PELAN DS-3
فضا 15000 مگابایت
پهنای باند 90000 مگابایت
ادان دامین 3 عدد
پارک دامین 3 عدد
سابدامین 3 عدد
پشتیبانی از PHP 5.3
سیستم عامل لینوکس
آپتایم 99.9 درصدی
کنترل پنل سی پنل
پشتیبانگیری هفتگی
نصب رپید لیچ مجاز نیست
دیتابیس : در صورت نیاز

____________سالیانه 40.000 تومان______________

PELAN DS-4
فضا 20000 مگابایت
پهنای باند 100000 مگابایت
ادان دامین 4 عدد
پارک دامین 4 عدد
سابدامین 4 عدد
پشتیبانی از PHP 5.3
سیستم عامل لینوکس
آپتایم 99.9 درصدی
کنترل پنل سی پنل
پشتیبانگیری هفتگی
نصب رپید لیچ مجاز نیست
دیتابیس : در صورت نیاز

____________سالیانه 50.000 تومان______________

***************************************************
پلان های هاست دانلود نامحدود

PELAN DU-1
فضا 50000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
ادان دامین 5 عدد
پارک دامین 10 عدد
سابدامین 10 عدد
پشتیبانی از PHP 5.3
سیستم عامل لینوکس
آپتایم 99.9 درصدی
کنترل پنل سی پنل
پشتیبانگیری هفتگی
نصب رپید لیچ مجاز نیست
دیتابیس : در صورت نیاز
____________ماهیانه 20.000 تومان______________

PELAN DU-2
فضا 100000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
ادان دامین 5 عدد
پارک دامین 10 عدد
سابدامین 10 عدد
پشتیبانی از PHP 5.3
سیستم عامل لینوکس
آپتایم 99.9 درصدی
کنترل پنل سی پنل
پشتیبانگیری هفتگی
نصب رپید لیچ مجاز نیست
دیتابیس : در صورت نیاز
____________ماهیانه 30.000 تومان______________


PELAN DU-3
فضا نامحدود
پهنای باند نامحدود
ادان دامین 5 عدد
پارک دامین 10 عدد
سابدامین 10 عدد
پشتیبانی از PHP 5.3
سیستم عامل لینوکس
آپتایم 99.9 درصدی
کنترل پنل سی پنل
پشتیبانگیری هفتگی
نصب رپید لیچ مجاز نیست
دیتابیس : در صورت نیاز
برای سطح کیفیت خدمات به 30 نفر ارائه میشه
____________ماهیانه 40.000 تومان______________

PELAN DU-3
فضا نامحدود
پهنای باند نامحدود
ادان دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
سابدامین نامحدود
پشتیبانی از PHP 5.3
سیستم عامل لینوکس
آپتایم 99.9 درصدی
کنترل پنل سی پنل
پشتیبانگیری هفتگی
نصب رپید لیچ مجاز است
دیتابیس : در صورت نیاز
برای سطح کیفیت خدمات به 30 نفر ارائه میشه
____________ماهیانه 50.000 تومان______________

نکته : خیلی از جا ها همان هاست لینوکس را به عنوان هاست دانلود می فروشند که جای تاسف داره
هاست لینوکس ما از یک دیتا سنتر و هاست دانلود ما از دیتا سنتر جداگانه ای می باشد و در بخش هاست لینوکس
قعطی صفر درصد می باشد و در هاست دانلود قعطی را با توجه به تدابیری که اندیشیدیم به حداقل رسانده ایم.

منظور از نامحدود در هاست دانلود بالا بی نهایت به معنا واقعی نیست زیرا هارد نامحدود و بی نهایت نداریم
منظورم اینکه است که ما وظیفه داریم تا فضای شما را تامین کنیم که با وجود هارد های بالا سرور زمان زیادی طول می کشد تا پر شوند.

در هاست دانلود پلان های PELAN DU-3
و PELAN DU-4 تا زمانی که به سرور فشار نیاوردید و موجب اختلال در آن نشوید مجاز به استفاده هستید.

***************************************************
مشخصات فنی هاست لینوکس
Location : Germany - Hetzner
CPU : Intel ® Xeon 3.30 GHz 8 Core
RAM : 24 GB DDR3 Ram
Port : Dedicated 100 Mbps Uplink
H.D.D : 2 x 3 TB SATA 3 Gb/s HDD - Software - Raid 1
***************************************************
مشخصات فنی هاست دانلود
Intel Xeon E3-1270 – Supermicro 4x 3,30 GHz Quad-Core
Memory (RAM) 64 GB DDR3
Hard Drives : 4 x 3 TB
Traffic : 10 TB Per Month Inclusive
Litespeed WebServer 12 GB Cpu

***************************************************
سایر خدمات جم هاستینگ
طراحی و ترجمه قالب سیستم ها و حتی وبلاگ ها- طراحی کلیه امور گرافیکی-نصب و راه اندازی انواع اسکریپت
ساخت چت روم پیشرفته و کاملا اختصاصی فقط 50.000 تومان

برای دیدن نمونه کار با ایمیل های زیر تماس بگیرید.

***************************************************
آدرس های ورودی به سایت جم هاستینگ
http://www.gemhosting.net
http://www.gemhosting.ir

ایمیل های معتبر جهت تماس و سوالات پیش از خرید و مشاوره
[email protected]
[email protected]

 
آخرین ویرایش:

جدیدترین ارسال ها

بالا