فايل آپديت فتوشاپ 12 به 12.0.4

شروع موضوع توسط masouddesign ‏30 ژوئن 2011 در انجمن نرم افزارهاي دوبعدي - 2D Softwares

 1. masouddesign

  masouddesign Member

  ارسال‌ها:
  661
  تشکر شده:
  1,299
  امتیاز دستاورد:
  16
  Adobe Photoshop 12.0.4 update for Adobe Photoshop CS5

  [​IMG]

  File Information

  Product Photoshop Version CS5 Platform Windows
  File Name AdobePhotoshop12-4-mul-AdobeUpdate.zip
  File Size 54.3MB
  Download Est. 2 hrs, 29 mins @ 56K modem
  20 mins, 13 secs @ DSL
  5 mins, 3 secs @ T1


  Adobe PhotoShop CS5 12.0.4 description
  Adobe Photoshop software, the professional image-editing standard and leader of the Photoshop digital imaging line, delivers more of what you crave.
  Groundbreaking creative tools help you achieve extraordinary results. Unprecedented adaptability will let you custom-fit Photoshop exactly to the way you work. And with more efficient editing, processing, and file handling, there's no slowing you down.
  Create with unmatched power
  Timesaving file handling with Adobe Bridge (formerly the File Browser)
  Multitasking
  Take advantage of compact floating mode in Adobe Bridge to process images while simultaneously working in Photoshop.
  Viewing options
  Easily browse your Adobe Creative Suite and other graphics files in Adobe Bridge; present your images with features like Slideshow and Filmstrip mode; scale thumbnails to any size using a slider; and view and edit metadata.
  Automated batch processing
  Automatically process batches of images in Adobe Bridge to rename, convert format, adjust exposure, create a web gallery or Adobe PDF Presentation, and more.
  Rating and labeling
  Quickly rate and label photos in Adobe Bridge so you can instantly bring up your best shots.
  Sophisticated search
  Easily find any image using sophisticated search capabilities in Adobe Bridge that let you specify a variety of parameters. Save searches as Collections that you can recall anytime.
  Professional color and tone control
  Match Color command
  Achieve a consistent look between package shots, fashion photos, and more by instantly matching the color scheme of one image to another.
  Color Replacement tool
  Easily change the color of any image area while retaining the original texture and shading.
  32-bit High Dynamic Range (HDR) support
  Create and edit 32-bit images, and combine multiple exposures into a single, 32-bit image with expanded range-from the deepest shadows to the brightest highlights.
  Histogram palette
  Monitor color changes to your image in the Histogram palette, which dynamically updates as you make adjustments.
  Shadow/Highlight correction
  Quickly improve the contrast of over- or underexposed areas of an image, including CMYK images, while preserving the overall balance of the photo.
  Color management guidance
  Get precise, consistent color from display to output with helpful color management guidance.
  Intelligent image editing
  Revolutionary Vanishing Point
  Achieve amazing results in a fraction of the time with the groundbreaking Vanishing Point, which lets you clone, paint, and paste elements that automatically match the perspective of the surrounding image area.
  Image Warp
  Easily create packaging mock-ups or other dimensional effects by wrapping an image around any shape or stretching, curling, and bending an image using Image Warp.
  Spot Healing Brush
  Effortlessly retouch photos-including 16-bit images-in a single click with the advanced power of the new Photoshop Spot Healing Brush.
  Healing Brush
  Perform expert retouching to remove dust, scratches, blemishes, wrinkles, and other flaws with minimal effort using the Healing Brush
  Essential photography tools
  One-click red-eye correction
  Instantly neutralize red eyes with the one-click red-eye correction tool, which supports 16-bit images and lets you set pupil size and darkening level.
  Optical lens correction
  Easily correct common lens distortions, such as barrel and pincushion, and fix chromatic aberrations and vignetting.
  Smart Sharpen
  Easily counteract common image blurring with fine correction control based on the specific blur types: motion, lens, and Gaussian.
  Advanced noise reduction
  Polish digital photos with advanced noise correction in high-ISO shooting plus JPEG artifact reduction.
  Camera raw workflow enhancements
  Process an entire photo shoot in a fraction of the time by simultaneously adjusting color, curves, cropping, and more-and continue working in Photoshop! With support for a comprehensive range of digital cameras, Photoshop lets you automatically adjust settings, convert to Digital Negative (DNG) format, and apply nondestructive edits to batches of images.
  Comprehensive 16-bit support
  Perform precise editing and retouching with support for 16-bit images in core features, including layers, brushes, text, shapes, and more.
  Crop and Straighten command
  Scan multiple images at once and let Photoshop automatically straighten and save each image as an individual file.
  Design freedom
  Flexible layers
  Composite images, text, and effects on hundreds of layers that you can organize with up to five levels of nesting and save in different combinations as Layer Comps.
  Painting and drawing tools
  Create or modify images with a wide assortment of professional, fully customizable paint settings, artistic brushes, and drawing tools.
  Special effects filters
  Achieve amazing results with more than 95 special effects filters. Easily preview and apply more than one filter at a time from the Filter Gallery.
  Advanced type control
  Add vector-based text that you can edit at any time, format, warp, place on a path, convert to outlines, and use for masks or other special effects.
  Advanced web capabilities
  Create sophisticated web page elements with rollovers, transparency, image slicing, and more.
  Web animations
  Quickly create dynamic GIF animations-using one or more images-directly within Photoshop by taking advantage of the new Animations palette and layer palette animation options

  Customize with unprecedented adaptability
  Adaptable workspace
  Custom menus and keyboard shortcuts
  Set up and save custom menus and keyboard shortcuts for quick access to the features you need.
  Custom, task-based workspaces
  Reduce onscreen clutter by choosing from task-based workspaces, or create your own with just the tools you need.
  Adobe Help Center
  Quickly get answers from the new, floating Adobe Help Center window with improved search features and convenient, task-based topics.
  History Log
  Automatically track all editing steps within your Photoshop files. Export steps to a text file or save them as part of image metadata for easier documentation of your work, file audits, and more.
  Flexible measurement systems
  Enter precise numeric values in inches, pixels, and other measurement systems. Even enter different measurements on-the-fly without changing global settings
  Automated image processing
  Enhanced automation
  Use the new Image Processor command to process camera raw images, and use new built-in Actions to prepare images for film and video.
  Event-based scripts
  Accomplish more in fewer steps with event-based scripts that automatically activate at specified points in your workflow.
  Variables
  Instantly produce repetitive graphics with Variables, which automatically populate your design with data from spreadsheets or databases.
  Actions and Droplets
  Automate common production tasks by recording editing steps in the Actions palette, and then processing batches of files with Droplets.
  Film and video design
  Non-square pixel support
  Create and work with different aspect ratios to accommodate non-square pixels without distortion.
  Convenient video preview
  Design for broadcast more easily by previewing your Photoshop images on an NTSC or PAL monitor connected to your computer by IEEE 1394/FireWire/i.LINK.
  32-bit HDR
  Create and edit 32-bit, High Dynamic Range (HDR) images for the widest range and richest detail.
  Guide presets
  Easily design using video-specific presets that show action-safe and title-safe areas of the screen.
  16-bit compositing
  Perform precise matte painting, 3D rendering, and other advanced film compositing with support for 16-bit images in core features.
  Layers-to-files export
  Quickly integrate layered Photoshop artwork with a variety of video editing and compositing systems using the built-in Export Layers To Files command.

  Work with unparalleled efficiency
  Smooth workflow
  Smart Objects
  Perform nondestructive scaling, rotating, and warping of raster and vector graphics with Smart Objects. Even preserve the editability of high-resolution vector data from Adobe Illustrator··� software.
  Multiple layer control
  Select and move, group, transform, and warp objects more intuitively by clicking and dragging directly on the canvas. Easily align objects with Smart Guides.
  Smart Guides
  Design faster by automatically aligning objects to each other using Smart Guides.
  WYSIWYG font menu
  Quickly select typefaces from the font menu, which now displays a sample of each font.
  Adobe Creative Suite integration
  Work more smoothly across Adobe Creative Suite components with color-setting synchronization in Adobe Bridge, consistent viewing of onscreen color, and unified Adobe PDF file creation settings.
  Multilingual spelling checker
  Avoid typos with the built-in spelling checker, which supports multiple languages and includes convenient search-and-replace functionality.
  Instant video preview
  See your broadcast graphics as they'll appear to the audience, while you're still building them. With one click, you can preview your Photoshop images on a television monitor connected to your computer by IEEE 1394/FireWire/i.LINK.
  High-capacity RAM compatibility
  Make the most of systems running 64-bit processors. Photoshop can address approximately 3.5 GB of RAM on a Power Macintosh G5 running Mac OS X, a Windows XP 64-bit Edition system running an Intel Xeon processor with EM64T, or an AMD Athlon 64 or Opteron processor.
  Multi-image digital camera raw file processing
  Simultaneous multiple-image editing
  Save time by processing batches of raw images at once with nondestructive editing, including color settings, cropping, straightening, adjusting curves, and more. Even process images while continuing to edit or retouch them.
  Digital camera and Digital Negative (DNG) support
  Take advantage of support for a comprehensive range of digital cameras, and help ensure a lifetime of access to your digital camera raw files by converting them to the DNG format.
  Automatic adjustments
  Instantly improve the appearance of images by automatically adjusting the exposure, contrast, and color of raw files.
  Professional presentation
  Enhanced web photo galleries
  Quickly display your photos online and gather feedback from viewers using web photo galleries that can now also include animations and sound.
  Customizable Picture Packages
  Easily showcase your images by choosing from more than a dozen customizable Picture Package templates.
  Adobe Photoshop Services
  Upload photos directly to Adobe Photoshop Services to share and order prints-even in large formats. Adobe Photoshop Services are provided in conjunction with Kodak EasyShare Gallery, the leader in online photo services and a Kodak company. (Note: Adobe Photoshop Services are not available in all countries.)
  Adobe PDF Presentation
  Present your images in universally accessible Adobe PDF files, which include support for transitions and security options.
  Improved printing workflow
  Easily configure your desktop inkjet printer for accurate color output.
  Note: This download contains two files: '.exe' and '.7z'. Please allow the .7z file to download completely (100%) before launching the installer. When the .7z file has downloaded completely, double-click the '.exe' file to begin installing your trial.

  To install the Photoshop update: 

  · Disable all virus protection software. ?
  · Ensure that the folder on your hard drive containing Photoshop is named "Adobe Photoshop CS5." ?
  · Double-click the "AdobePatchInstaller" application. If the updater reports that it cannot find the application to update, uninstall Photoshop CS5, reinstall the application (using the default folder name "Adobe Photoshop CS5"), and then run the updater. ?
  · Follow the on-screen instructions.

  Smoother panning and zooming and fluid canvas rotation:
  · Navigate to any area of an image with new, ultra-smooth zooming and panning. Maintain clarity as you zoom to individual pixels and easily edit at the highest magnification with the new Pixel Grid. And use the revolutionary new Rotate View tool to smoothly turn your canvas for distortion-free viewing at any angle.
  Auto-blending of images enhanced:
  · Combine a range of images, each with a different exposure, color, and focal point - with options to preserve tones and colors - into a single color-corrected image.
  Masks panel:
  · Quickly create and edit masks from the new Masks panel. This panel offers all the tools you need to create editable pixel- and vector-based masks, adjust mask density and feathering, easily select noncontiguous objects, and more.
  Better raw image processing enhanced:
  · Enjoy superior conversion quality as you process raw images with the industry-leading Adobe Photoshop Camera Raw 5 plug-in, which now offers localized corrections, post-crop vignetting, TIFF and JPEG processing, and support for more than 190 camera models.
  Extended depth of field:
  · Easily create a single image from a series of shots that have different focal points with the enhanced Auto-Blend Layers command, which smoothly blends color and shading and now extends your depth of field, automatically correcting vignettes and lens distortion.
  Industry-leading color correction:
  · Enjoy dramatically enhanced color correction with reengineered Dodge, Burn, and Sponge tools that now intelligently preserve color and tone details.
  Auto-alignment of layers:
  · Create accurate composites with the enhanced Auto-Align Layers command. Move, rotate, or warp layers to align them more accurately than ever before. Or use spherical alignment to create breathtaking panoramas.
  File display options:
  · Easily work with multiple open files by using tabbed document display or n-up views.

  Requirements:
  · Intel Pentium 4 or AMD Athlon 64 processor
  · 1GB of RAM
  · 1GB of available hard-disk space for installation; additional free space required during installation (cannot install on removable flash-based storage devices)
  · 1024x768 display (1280x800 recommended) with qualified hardware-accelerated OpenGL graphics card, 16-bit color, and 256MB of VRAM
  · Some GPU-accelerated features require graphics support for Shader Model 3.0 and OpenGL 2.0
  · DVD-ROM drive
  · QuickTime 7.6.2 software required for multimedia features
  · Broadband Internet connection required for online services

  Limitations:
  · 30 days trial period
  · Nag screen

  What's New in This Release:
  · Windows XP tool tip font issue introduced by 12.0.2
  · A number of potential security vulnerabilities have been addressed
  · Top type and font crashers found in the field have been addressed
  · A number of performance issues have been addressed
  · Crash opening 3D layers has been addressed
  · Color Engine crash has been resolved
  · Intermittent file format issues addressed
  · Shift scrolling bug fixed
  · Sharpen crasher fixed
  · Marching ants not seen at certain zoom levels fixed
  · Metadata focus distance issue addressed
  · File info bug addressed for Orphea Studio jpg's
  · TWAIN crashers fixed
  · Brush cursor bug fixed
  · Histogram progress bar issue fixed
  · Droplet issues addressed​


  اسكرين شات

  [​IMG]
  کد (Text):
  Download Now  و يا


  کد (Text):
  [URL="http://uploadfa.com/cquywaocofuz"]AdobePhotoshop12-4-mul-AdobeUpdate.zip - 54.2 MB[/URL]


  لينك منبع

  کد (Text):
  http://www.adobe.com/support/downloads/detail.jsp?ftpID=4973


   

  پیوست ها:

  آخرین ویرایش: ‏30 ژوئن 2011
  نوشته شده توسط masouddesign در ‏30 ژوئن 2011
 2. masouddesign

  masouddesign Member

  ارسال‌ها:
  661
  تشکر شده:
  1,299
  امتیاز دستاورد:
  16
  واقعا ادوبه با اين آپديتش يه حال مفصلي به كاربراش داد:neutral:
  با اين آپديت ديگه هيچ مشكلي براي فتوشاپ نميمونه:cool:
  من كه خيلي حال كردم باهاش شما هم حتما دانلود كنيد:green:
   
  نوشته شده توسط masouddesign در ‏30 ژوئن 2011
 3. heyrane

  heyrane Member

  ارسال‌ها:
  106
  تشکر شده:
  67
  امتیاز دستاورد:
  16
  سلام
  سایت از سایت ادوبی نمیشه دانلود کرد!!!
  - شما لینک دیگه ای ندارین؟

  - برای فتوشاپ Me هم کار میکنه؟
  - نسخه آپدیت جدیدتری هم اومده؟
  - این نسخه، حرکت کند قلمو رو درست کرده؟ چون وقتی میخوام با فتوشاپ نقاشی بکشم نشانگر قلمو از اثر رنگ قلم سریعتر حرکت میکنه!!!
   
  آخرین ویرایش: ‏28 مارس 2012
  نوشته شده توسط heyrane در ‏28 مارس 2012

به اشتراک بگذارید