عکسهای رادیوگرافی

saalek110

Well-Known Member
نکات اولیه خواندن عکس رادیوگرافی سینه:
مثلا نگاه به بعضی جاها مثل نوک ترقوه ها برای تشخیص چرخش شخص،
و دم و بازدم،
و میزان اشعه.


youtube.com/shorts/jDFqGQyqJK8?si=w-68fGpyiiRRd-h0
فیلم انگلیسی
 

جدیدترین ارسال ها

بالا