طرح جلدی که در اون از تذهیب استفاده شده باشد

Abalfazl

Member
تذهیب از هنرهای قدیمی ایران است و بیشتر در کتابهای مذهبی به کار گرفته می شود. در این بحث من از دو ستان در خواست می کنم هرکس طرح جلدی که به صورت زیبایی از تذهیب استفاده کرده اینجا بذاره

با سپاس
 

جدیدترین ارسال ها

بالا