طراحي باركد

(omid)

Member
1- يك صفحه جديد با ابعاد 400*200 پيكسل ايجاد كنيد .

2- ابزار single row marquee tool را انتخاب كنيد و روي يك قسمت از صفحه كليد كنيد تا يك خط افقي انتخاب شود .

3- از منوي filter گزينه هاي noise و add noise را انتخاب كنيد در كادر amount عدد 150 را وارد كنيد و ok كنيد .

4- اكنون از منوي Edit گزينه Free transform را انتخاب كنيد يا دكمه Ctrl+T را همزمان فشار دهيد و با كليك و كشيدن دسته هاي تغيير اندازه ، بخش انتخاب شده را از بالا و پائين بكشيد تا تمام صفحه را پر كند . سپس كليد Enter را بزنيد .

5- از منوي Image >Adjustments>Levels را انتخاب كنيد ، يا دكمه Ctrl+L را فشار دهيد . در كادر Input level به ترتيب اعداد 200-1-100 را وارد كنيد و ok كنيد .

6- با استفاده از دكمه Ctrl+ A همه تصوير را انتخاب كنيد . سپس با دكمه Ctrl+T به حالت Transform برويد . با كليك و كشيدن گوشه هاي تصوير آن را كمي كوچك كنيد.

7- به كمك ابزار انتخاب چند ضلعي يك مسطتيل كوچك از پايين تصوير را انتخاب كنيد و با دكمه Delete آن را حذف كنيد .

8- اكنون در اين بخش پاك شده چند عدد تايپ كنيد .

حالا ياركد شما آماده است .
 

جدیدترین ارسال ها

بالا