طراحي امضاي ديجيتال براي خدمات تلفن اينترنتي

PhonieX

مدیر انجمن <A href="forum.majidonline.com/forums/6


محققان آلماني موفق به طراحي يك سيستم امضاي ديجيتال براي سرويس هاي تلفن اينترنتي شده اند كه با استفاده از آنها مكالمات ضبط شده VoIP در دادگاه قابل استناد خواهد بود.


به گزارش فارس به نقل از بتانيوز، محققان پژوهشكده Fraunhofer اميدوارند تا اين سيستم، آرشيو كردن فايل هاي اينترنت تلفني را تسهيل كرده و استناد به آنها را در مراجع قانوني و حقوقي ممكن كند.
با اين روش عقد قراردادهاي تجاري توسط شركت ها، بانك ها نيز با سرعت بيشتري و حتي بدون نياز به چرخش كار سنتي و استفاده از كاغذ ممكن خواهد شد.
مشكل اصلي موجود براي ضبط اين مكالمات آن است كه تضميني وجود ندارد مكالمات ضبط شده مورد سوءاستفاده و دستكاري قرار نگرفته باشند، اما با گنجاندن سيستم امضا ديجيتال مي توان در مورد صحت محتواي يك مكالمه اطمينان كسب كرد.
در نتيجه استناد حقوقي و قضايي به اين مكالمات نيز امكان پذير مي شود و مي توان از هرگونه تغيير غيرمجاز در محتواي آن مطمئن شد. سيستم ياد شده هنوز در مرحله آزمايشي قرار دارد.


منبع
 

جدیدترین ارسال ها

بالا