شیوه مشارکت جهت ساخت

sinamoredi

New Member
امروزه در زمینه ساختمان سازی ، احتمالا بارها کلمه مشارکت در ساخت را شنیده اید. در واقع می توان گفت شرایط مشارکت در ساخت به گونه ای است که مالک یک بنای قدیمی در صورتی که هزینه کافی جهت تخریب و ساختن یک آپارتمان جدید را ندارد ، با نفر دومی که دارای بودجه کافی و تخصص در زمینه ساخت است قرارداد امضا می کند. پس از تکمیل آپارتمان با هزینه هایی که توسط نفر دوم انجام میگیرد ، واحد ها طبق توافق اولیه و معمولا بصورت نصف نصف میان آندو تقسیم خواهد شد. نفر اول به دلیل مالکیت زمین که ارزش بالایی دارد و نفر دوم بخاطر پرداخت هزینه های ساخت و نظارت بر اجرا این آورده میانشان تقسیم خواهد شد.
 

جدیدترین ارسال ها

بالا