شکل فرم

sh_sepehr

Member
سلام
من میخوام برنامه ای که با ویژوال بیسیک مینویسم فرمش رو ژیگول کنم !!!! مثل این برنامه(کرکه مودم اسپای) کسی میتونه کمک کنه ؟!!!
 

پیوست ها

  • keygen.zip
    46.6 کیلوبایت · بازدیدها: 6

night11

Member
sh_sepehr گفت:
سلام
من میخوام برنامه ای که با ویژوال بیسیک مینویسم فرمش رو ژیگول کنم !!!! مثل این برنامه(کرکه مودم اسپای) کسی میتونه کمک کنه ؟!!!

می تونی از VBSkinner استفاده کنی !
اینجا رو ببین
کد:
http://www.visual-basic.com.ar/index.htm
 

sh_sepehr

Member
خیلی ممنون !!!
کمک بزرگی بود . ولی این فقط یه فرم داره !! من بیشتر میخوام !!! اگه ممکنه بیشتر بگین !
 

night11

Member
خواهش می کنم !
نه یک فرم نداره
اینجا رو ببین
کد:
http://www.visual-basic.com.ar/skins-en.htm
 

saalek110

Well-Known Member
اين برنامه را يكي از هموطنان نوشته و با آن شكل فرم را با توابع هندسي خودش طراحي كرده.
البته به احتمال زياد بدرد شما نمي خوره. ولي چون با عنوان تاپيك شما مناسبه، كدش را مي گذارم تا بقيه استفاده كنند.
با API كار كرده و بسيار ساده است.
.

Option Explicit

' bdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbd
' bd Ellips Region bd
' bd mRizvandi bd
' bd sample code bd
' bd Date: 1384-07-27 bd
' bd [email protected] bd
' bdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbd

Private Declare Function SetWindowRgn Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal hRgn As Long, ByVal bRedraw As Boolean) As Long
Private Declare Function CombineRgn Lib "gdi32" (ByVal hDestRgn As Long, ByVal hSrcRgn1 As Long, ByVal hSrcRgn2 As Long, ByVal nCombineMode As Long) As Long
Private Declare Function CreateRectRgn Lib "gdi32" (ByVal X1 As Long, ByVal Y1 As Long, ByVal X2 As Long, ByVal Y2 As Long) As Long
Private Declare Function CreateEllipticRgn Lib "gdi32" (ByVal X1 As Long, ByVal Y1 As Long, ByVal X2 As Long, ByVal Y2 As Long) As Long
Private Const RGN_OR = 2
Private Const RGN_XOR = 4

Private Sub Form_Click()
End
End Sub

Private Sub Form_Load()
Dim hRectRgn As Long
Dim hEllipsRgn1 As Long
Dim hEllipsRgn2 As Long
Dim hEllipsRgn3 As Long
Dim hCombineRgn As Long

hEllipsRgn1 = CreateEllipticRgn(0, 0, 25, 25)
hEllipsRgn2 = CreateEllipticRgn(225, 0, 250, 25)
hEllipsRgn3 = CreateEllipticRgn(12, 200, 238, 250)
hCombineRgn = CreateRectRgn(12, 12, 238, 238)

CombineRgn hCombineRgn, hCombineRgn, hEllipsRgn1, 4
CombineRgn hCombineRgn, hCombineRgn, hEllipsRgn2, 4
CombineRgn hCombineRgn, hCombineRgn, hEllipsRgn3, 2
SetWindowRgn Me.hwnd, hCombineRgn, True
End Sub

Private Sub lblRegion_Click()
End
End Sub
.
 
آخرین ویرایش:

جدیدترین ارسال ها

بالا