شيوه هاي تست نرم افزار

yekta1388

New Member
اگر يك نرم افزار جديد ايجاد كرده باشيم (مثلا نرم افزار كتابداري يا ...) چگونه مي توانيم درستي عملكرد اين نرم افزار را بررسي كنيم؟
 

the_king

مدیرکل انجمن
یکسری بررسی هایی هستند که به عنوان جعبه سفید، تنها توسط طراح و برنامه نویس که با ساختار و اجزاء
برنامه آشنا است انجام می گردد، مثلا کد توابع هر بخش از برنامه را بررسی می کند که اگر مشکلی داشت
و یا مورد خاصی از قلم افتاده آنرا ویرایش کند.

و یا بررسی می کند که آیا Query های بانک اطلاعاتی در هنگام دریافت مقادیر ورودی مراقب Injection ها
هستند، Readonly بودن فایل و یا رمز عبور داشتن بانک اطلاعاتی را در نظر می گیرند یا خیر و ...

یکسری دیگر از بررسی ها به عنوان جعبه سیاه توسط کاربری انجام می شود که الزاما از ساختار برنامه
اطلاعی ندارد، هدف این کاربر امتحان کردن انواع معتبر و غیر معتبر داده ها، آزمودن بخش های مختلف
نرم افزار و وارد کردن تعداد زیادی داده به برنامه است، تا اگر برنامه واکنش مطلوبی نداشت مشخص گردد.

مثلا در جایی که قرار است عددی وارد شود، یک عدد بسیار بزرگ، یا یک عدد منفی و یا یک کلمه انگلیسی
و فارسی را امتحان می کند. و یا چند بار رکوردی را ایجاد کرده و سعی در ثبت مجدد همان رکورد می کند،
و ...
 

جدیدترین ارسال ها

بالا