phayton

New Member
همانطور که می دانید نیروی محرکه خودروهای درون سوز از اشتعال مخلوط هوا و بنزین درون محفظه سیلندر تامین میشود.
شمع خودرو وظیفه مشتعل کردن این مخلوط را توسط ایجاد جرقه بر عهده دارد. در حقیقت وقتی الکتریسته لازم توسط کوئل به شمع ها ارسال می شود باعث خواهد شد که بین دو الکترود موجود در پایین ترین قسمت شمع جرقه ای تشکیل شود.
مخلوط هوا و بنزین که به شدت متراکم شده و آماده اشتعال است با این جرقه منفجر شده و پیستون را به سمت پایین پرتاب می کند. این عمل جرقه زنی در هر ثانیه چندین بار انجام می شود و با هر بار کمی از الکترود شمع یونیزه شده و ذوب می شود .
در نتیجه پس از مدت زمان مشخص شده کارایی خود را از دست می دهد و نیاز به تعویض دارد.
خرید لوازم یدکی خودرو مانند شمع خودرو تاثیر بسزایی در عملکرد فنی و مصرف خودرو دارد زیرا مستقیما با تامین نیروی پیشرانه در ارتباط است.
جرقه صحیح باعث خواهد شد که مخلوط بنزین و هوا بهترین شکل مشتعل شود و تمامی انرژی خود را آزاد کند. از این رو بیشترین قدرت موتور در اختیار خودرو قرار خواهد گرفت. همچنین اشتعال درست باعث کاهش مصرف سوخت خواهد شد چرا که مخلوط مورد نظر به بهترین شکل مشتعل می گردد و راننده برای دست یابی به یک سرعت معین نیازی به گاز دادن بیشتر ندارد.


منبع: چه زمانی باید شمع خودرو را عوض کنیم|خرید لوازم یدکی خودرو|فایتون قطعه
 

جدیدترین ارسال ها

بالا