شمارش کاراکتر در رشته به زبان ++c

می خوام یه برنامه ای بنویسم که یه رشته رو بگیره و بعدش حروفهای i,a,o,u,v رو تو اون رشته بشماره و چاپ کنه...با استفاده از اشاره گر...لطفا کمک کنید...
 

the_king

مدیرکل انجمن
می خوام یه برنامه ای بنویسم که یه رشته رو بگیره و بعدش حروفهای i,a,o,u,v رو تو اون رشته بشماره و چاپ کنه...با استفاده از اشاره گر...لطفا کمک کنید...

در هنگام انتخاب کردن عنوان تاپیک دقت کنید، زبان برنامه نویسی را هم مشخص کنید.

b1 - هر مبحث باید عنوانی داشته باشد که خلاصه ای از موضوع آن مبحث باشد، از عناوین مبهم و کلی استفاده نکنید.

b2 - در عنوان مبحث از بکارگیری عبارات اضافی همانند کمک فوری، تو رو خدا کمک کنید و ... خودداری کنید.

کد:
#include <iostream.h>
#include <conio.h>

int main()
{
  char s[100];
  char *p = s, ch;
  int i = 0, a = 0, o = 0, u = 0, v = 0;
  cout << "please enter a string :" << endl;
  cin >> s;
  while (*p)
  {
    ch = *p;
    if ((ch >= 'a') && (ch <= 'z'))
      ch += 32;
    switch (*p)
    {
      case 'i':
        I++;
        break;
      case 'a':
        A++;
        break;
      case 'o':
        O++;
        break;
      case 'u':
        U++;
        break;
      case 'v':
        V++;
        break;
    }
    p++;
  }
  cout << "i : " << i << endl;
  cout << "a : " << a << endl;
  cout << "o : " << o << endl;
  cout << "u : " << u << endl;
  cout << "v : " << v << endl;
  getch();
  return 0;
}

عنوان تاپیک ویرایش گردید.
 

جدیدترین ارسال ها

بالا