شرایط سلب حضانت فرزند از پدر

parisa-1367

New Member
شرایطی نیز وجود دارد که در صورت وقوع ، حضانت کودک از پدر گرفته می شود و نزد مادر یا سایر بستگان قرار می گیرد. موارد ذکر شده در قانون به شرح زیر است:

  • اعتیاد مضر به الکل یا مواد مخدر
  • اعتیاد به قمار
  • شهرت بد اخلاقی یا فحشا
  • داشتن بیماری روانی
  • سوء استفاده اخلاقی از کودک برای مجبور کردن او به مرگ برای مشاغل و مشاغلی مانند تکدی گری و…
  • ضرب و شتم غیر معمول کودک
  • شرایط کار پدر و فقدان فرصتهای کافی برای تربیت فرزند
  • عدم توجه پدر به سلامت و تربیت فرزند

اینها نکاتی است که در صورت محرومیت احتمالی حضانت فرزند از پدر ، و در این صورت ، این وظیفه به عهده مادر یا سایر بستگان خواهد بود.

به طور کلی ، طبق ماده 1173 قانون مدنی ، اگر پدر یا مادری که کودک در سرپرستی آنها دارای یکی از شرایط فوق است ، سلامت جسمی و روحی کودک به خطر می افتد ، بنابراین حضانت باطل می شود و طبق ماده 1175 قانون مدنی کد خیر گاهی اوقات نمی توان فرزندی را از والدینی که حضانت کودک را بدون دلیل قانونی پس می گیرد ، پس گرفت.

وب سایت حامیان عدالت
 

جدیدترین ارسال ها

بالا