سوال فوری ؟

madmaster_3d

Well-Known Member
فکر کنم این کارت رو راه بندازه.
republicofcode.com/tutorials/3ds/curtains_wind
یا این
xedium3d.com/tutorials/cloth
اگر فتر شکن داری تو یوی توب این جمله رو بزن

3d max tutorial reactor cloth
 

جدیدترین ارسال ها

بالا