سوال در رابطه با متغیر ها!

wikipedia

Member
سلام!

دوستان عزیز ...
من میخواستم یک کدی بنویسم که مثلا وقتی کد 000 رو پست میکنم در صفحه بعد یک عکس رو نشون بنده.

این اسکریپت رو ساده کردم تا شما هر چه سریع تر اشکال منو بگید.

با تشکر فراوان.
PHP:
<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="en-us">
</head>

<?
$a = ($_POST[ID]);
$b = ($_POST[NAME]);
$c = ($_POST[TELL]);
$d = ($_POST[AGE]);
$e = ($_POST[ADDRESS1]);
$f = ($_POST[ADDRESS2]);

if (preg_match ("/000/","$f")) {
$sim = "<p><img border="0" src="AXE MOREDE NAZAR.GIF" width="55" height="69"></p>";
}
else {
$sim = "";

?>


<html>

<table border="1" width="100%">
	<tr>
		<td><b><font face="Tahoma" size="2">Id :</font></b></td>
		<td width="1007"><b><font face="Tahoma" size="2"><? echo "$a"; ?></font></b></td>
	</tr>
	<tr>
		<td><b><font face="Tahoma" size="2">Full name :</font></b></td>
		<td width="1007"><b><font face="Tahoma" size="2"><? echo "$b"; ?></font></b></td>
	</tr>
	<tr>
		<td><b><font face="Tahoma" size="2">Tell :</font></b></td>
		<td width="1007"><b><font face="Tahoma" size="2"><? echo "$c"; ?></font></b></td>
	</tr>
	<tr>
		<td><b><font face="Tahoma" size="2">Age :</font></b></td>
		<td width="1007"><b><font face="Tahoma" size="2"><? echo "$d"; ?></font></b></td>
	</tr>
	<tr>
		<td><b><font face="Tahoma" size="2">Address 1 :</font></b></td>
		<td width="1007"><b><font face="Tahoma" size="2"><? echo "$e"; ?></font></b></td>
	</tr>
	<tr>
		<td><b><font face="Tahoma" size="2">Address 2 :</font></b></td>
		<td width="1007"><b><font face="Tahoma" size="2"><? echo "$f"; ?><? echo "$sim"; ?></font></b></td>
	</tr>
</table>
 

wikipedia

Member
من میخوام یک متور طراحی کنم که مثل بخش کامنت های بلاگفا وقتی روی عکس خنده کلیک میکنی ، متن {خنده} وارد بخش متن میشه و بعد از ارسال نظر {خنده} ترجمه به عکس میشه.

لطفا کمکم کنید.:sad:
 

جدیدترین ارسال ها

بالا