سطح سنج الکترونیکی: چشمی دقیق و هوشمند برای اندازه‌گیری ارتفاع مایعات

micropple

Member

سطح سنج الکترونیکی: چشمی دقیق و هوشمند برای اندازه‌گیری ارتفاع مایعات​

سطح سنج الکترونیکی ابزاری دقیق و هوشمند برای اندازه‌گیری ارتفاع مایعات در مخازن، چاه‌ها و سایر مخازن است. این ابزار از روش‌های الکتریکی مانند فشار هیدرواستاتیکی، هدایت الکتریکی، رادار و التراسونیک برای اندازه‌گیری فاصله بین سطح مایع و یک نقطه مرجع استفاده می‌کند و این اطلاعات را به صورت سیگنال الکتریکی ارائه می‌دهد.
انواع سطح سنج الکترونیکی:
سطح سنج‌های الکترونیکی در انواع مختلفی با روش‌های اندازه‌گیری مختلف موجود هستند که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. سطح سنج‌های فشار هیدرواستاتیکی:
این نوع سطح سنج از فشار هیدرواستاتیکی ایجاد شده توسط ستون مایع برای اندازه‌گیری ارتفاع مایع استفاده می‌کند. برای این منظور، یک سنسور فشار در پایین مخزن نصب می‌شود و فشار هیدرواستاتیکی اعمال شده به سنسور توسط یک مبدل فشار به سیگنال الکتریکی تبدیل می‌شود.
2. سطح سنج‌های هدایت الکتریکی:
این نوع سطح سنج از رسانایی الکتریکی مایع برای اندازه‌گیری ارتفاع مایع استفاده می‌کند. برای این منظور، دو الکترود در داخل مخزن نصب می‌شود و مقاومت الکتریکی بین الکترودها توسط یک مدار الکتریکی اندازه‌گیری می‌شود. ارتفاع مایع با توجه به مقاومت الکتریکی اندازه‌گیری شده محاسبه می‌شود.
3. سطح سنج‌های راداری:
این نوع سطح سنج از امواج راداری برای اندازه‌گیری فاصله بین سطح مایع و نقطه مرجع استفاده می‌کند. برای این منظور، یک فرستنده راداری امواج راداری را به سمت سطح مایع ارسال می‌کند و زمان رفت و برگشت امواج را اندازه‌گیری می‌کند. ارتفاع مایع با توجه به زمان رفت و برگشت امواج راداری محاسبه می‌شود.
4. سطح سنج‌های التراسونیک:
این نوع سطح سنج از امواج التراسونیک برای اندازه‌گیری فاصله بین سطح مایع و نقطه مرجع استفاده می‌کند. برای این منظور، یک فرستنده التراسونیک امواج التراسونیک را به سمت سطح مایع ارسال می‌کند و زمان رفت و برگشت امواج را اندازه‌گیری می‌کند. ارتفاع مایع با توجه به زمان رفت و برگشت امواج التراسونیک محاسبه می‌شود.
مزایای سطح سنج الکترونیکی:
  • دقت بالا: سطح سنج‌های الکترونیکی می‌توانند با دقت بالا، ارتفاع مایعات را اندازه‌گیری کنند.
  • محدوده وسیع اندازه‌گیری: سطح سنج‌های الکترونیکی در طیف وسیعی از ارتفاعات قابل استفاده هستند.
  • قابلیت اندازه‌گیری مایعات مختلف: سطح سنج‌های الکترونیکی را می‌توان برای اندازه‌گیری ارتفاع مایعات مختلف مانند آب، روغن، مواد شیمیایی و ... استفاده کرد.
  • عدم تماس با مایع: برخی از سطح سنج‌های الکترونیکی مانند سطح سنج‌های راداری و التراسونیک بدون تماس با مایع اندازه‌گیری را انجام می‌دهند، به همین دلیل برای مایعات خورنده یا سمی مناسب هستند.
  • قابلیت نصب در مکان‌های مختلف: سطح سنج‌های الکترونیکی را می‌توان در مکان‌های مختلف مانند مخازن، چاه‌ها و سایر مخازن نصب کرد.
  • قابلیت اتصال به سیستم‌های کنترل: سطح سنج‌های الکترونیکی را می‌توان به سیستم‌های کنترل متصل کرد تا از راه دور اندازه‌گیری و کنترل ارتفاع مایع انجام شود.
معایب سطح سنج الکترونیکی:
  • قیمت: سطح سنج‌های الکترونیکی در مقایسه با برخی از سطح سنج‌های مکانیکی مانند سطح سنج‌های شناور و دیپ استیک، قیمت بالاتری دارند.
  • حساسیت به ذرات معلق: برخی از سطح سنج‌های الکترونیکی مانند سطح سنج‌های هدایت الکتریکی، به ذرات معلق در مایع حساس هستند و در صورت وجود ذرات معلق، دقت اندازه‌گیری آنها کاهش می‌یابد.
  • نیاز به برق: سطح سنج‌های الکترونیکی نیاز به برق دارند و در مکان‌هایی که برق در دسترس نیست قابل استفاده نیستند.
کاربردهای سطح سنج الکترونیکی:
  • صنعت آب و فاضلاب: برای اندازه‌گیری ارتفاع آب در مخازن، چاه‌ها و ایستگاه‌های پمپاژ
 

جدیدترین ارسال ها

بالا