سرور های قدرتمند لینوکس

با اجازه
سرور های قدرتمند لینوکس برای سایت های پر بازدید با امکانات باورنکردنی : : :
WwW.AlmahdiHost.Com
مشخصات سرور :
Cpu:8x Intel E5310 @ 1.60GHz
Ram:4GB
Uptime:99.99%

Processor #1 Vendor: GenuineIntel
Processor #1 Name: Intel(R) Xeon(R) CPU E5310 @ 1.60GHz
Processor #1 speed: 1595.926 MHz
Processor #1 cache size: 4096 KB

Processor #2 Vendor: GenuineIntel
Processor #2 Name: Intel(R) Xeon(R) CPU E5310 @ 1.60GHz
Processor #2 speed: 1595.926 MHz
Processor #2 cache size: 4096 KB

Processor #3 Vendor: GenuineIntel
Processor #3 Name: Intel(R) Xeon(R) CPU E5310 @ 1.60GHz
Processor #3 speed: 1595.926 MHz
Processor #3 cache size: 4096 KB

Processor #4 Vendor: GenuineIntel
Processor #4 Name: Intel(R) Xeon(R) CPU E5310 @ 1.60GHz
Processor #4 speed: 1595.926 MHz
Processor #4 cache size: 4096 KB

Processor #5 Vendor: GenuineIntel
Processor #5 Name: Intel(R) Xeon(R) CPU E5310 @ 1.60GHz
Processor #5 speed: 1595.926 MHz
Processor #5 cache size: 4096 KB

Processor #6 Vendor: GenuineIntel
Processor #6 Name: Intel(R) Xeon(R) CPU E5310 @ 1.60GHz
Processor #6 speed: 1595.926 MHz
Processor #6 cache size: 4096 KB

Processor #7 Vendor: GenuineIntel
Processor #7 Name: Intel(R) Xeon(R) CPU E5310 @ 1.60GHz
Processor #7 speed: 1595.926 MHz
Processor #7 cache size: 4096 KB

Processor #8 Vendor: GenuineIntel
Processor #8 Name: Intel(R) Xeon(R) CPU E5310 @ 1.60GHz
Processor #8 speed: 1595.926 MHz
Processor #8 cache size: 4096 KB
:rose:
WwW.AlmahdiHost.Com
 

جدیدترین ارسال ها

بالا