سرمايه شركت‌هاي مخابرات استاني 121 ميليارد تومان افزايش يافت

PhonieX

مدیر انجمن <A href="forum.majidonline.com/forums/6


معاون وزير ارتباطات گفت: هيئت مديره شركت مخابرات ايران با افزايش 121 ميليارد توماني سرمايه براي 30 شركت‌هاي مخابرات استاني موافقت كرد.


وفا غفاريان در گفت‌وگو با فارس با اشاره به جلسه اخير هيئت مديره شركت مخابرات ايران، از افزايش 121 ميليارد توماني سرمايه شركت‌هاي مخابرات استاني خبر داد و گفت: افزايش سرمايه‌ 30 شركت مخابرات استاني در جلسه اخير هيئت مديره اين شركت به طور نهايي به تصويب رسيده است.
رئيس هيئت مديره شركت مخابرات ايران در خصوص اينكه اين مبلغ بر چه اساسي تعيين مي‌شود، اظهار داشت: اين مبلغي است كه شركت‌هاي مخابرات استاني در گذشته براي توسعه ICT در روستاها هزينه كرده‌اند كه پس از حسابرسي اين مبلغ به عنوان افزايش سرمايه براي آنها لحاظ مي‌شود.
غفاريان در خصوص اينكه آيا اين افزايش سرمايه هر ساله انجام مي‌گيرد، گفت: افزايش سرمايه الزاما سالانه نيست و گاهي در فاصله‌هاي زماني 6 ماهه و 8 ماهه نيز لحاظ مي‌شود.

منبع
 

جدیدترین ارسال ها

بالا