سایز استاندار صفحه وب

porshe

New Member
همین طور که دوست عزیز گفت که پس زمینه باید witdh =100% اما سایر بخش ها بصورت استاندارد باید باید باید 960 px باشه نه 1000 !!!
 

جدیدترین ارسال ها

بالا