ساعت کامل

amin2dpr

Well-Known Member
سلام چطور میشه در دلفی یک متغیر از ساعت به شکل زیر بدست آورد؟

pm 01:35:21
 
var
today : TDateTime;
begin
today := Time;

ShowMessage('today has time = '+TimeToStr(today));

end;
.............................................
برای موقع از زمان هم می تونی شرط بزاری
و مقدار شو بدست بیاری بعد دو متغیر در کنار هم بزاری.
 

جدیدترین ارسال ها

بالا