زنبورها کامپیوتر را شکست دادند

anar2010

Banned
بزرگی و كوچكی مغز هوش را تعیین نمی‌كند چرا كه زنبورها با مغزهای مینیاتوری‌شان موفق شدند كامپیوتر را شكست بدهند. تحقیقات نشان می‌دهد زنبورهای عسل می‌توانند مسائل پیچیده ریاضی را به سرعت حل كنند در حالی كه كامپیوترها برای حل این مسائل چند روز زمان نیاز دارند. محققان موسسه رویال هالووی دانشگاه لندن می گویند، این حشرات یاد می گیرند کوتاه‌ترین مسیر را برای پرواز بین گل‌ها پیدا كنند.
به این ترتیب زنبورها در کمترین زمان ممکن به گل هایی که قرار است از شهد آنها استفاده کنند، می‌رسند. در عوض كامپیوترها برای چنین محاسبه ای باید طول همه مسیرهای احتمالی را اندازه گیری و سپس یکی را به عنوان کوتاه ترین راه انتخاب کنند.
زنبورها برای رسیدن به همان راه حل از مغزی كه به كوچكی تخم علف است استفاده می‌كنند.
دکتر نایجل راین از مدرسه علوم زیست شناختی موسسه رویال هالووی می‌گوید: «زنبورهای جست‌وجوگر هر روز مشکل جست‌وجوی خود را سریعا حل می کنند. آنها از گل‌ها در محل های مختلف بازدید می‌کنند و از آنجا که پرواز انرژی زیادی می‌طلبد، آنها راهی را می یابند که به کمترین پرواز نیاز داشته باشد.» دانشمندان برای بررسی رفتار زنبورها و پی بردن به این موضوع كه آیا زنبورها هر روز ساده ترین راه را انتخاب می‌كنندیا خیر، از گل‌های مصنوعی كنترل شده توسط كامپیوتر استفاده كردند.
بعد از شناسایی محل گل ها، زنبور خیلی سریع بهترین مسیر برای ذخیره وقت و انرژی را پیدا می‌كند و جالب تر اینكه هر روز همین اتفاق تكرار می‌شود.
این محققان مصمم هستند از این شیوه عمل زنبورها برای کمک به زندگی انسان معاصر که به شبکه هایی نظیر جریان ترافیک، اطلاعات اینترنت و زنجیره های تامین خدمات بازرگانی متکی است، در یافتن اهداف مورد نظر خود کمک کنند.
گردآوری: گروه خبر سیمرغ:-?تشکر یا نظر را فراموش نکنید
 

جدیدترین ارسال ها

بالا