رگولاتورها و اپراتورها

PhonieX

مدیر انجمن <A href="forum.majidonline.com/forums/6
در صنعت مخابرات بازيگران بسياري ايفاي نقش مي‌كنند كه حضور هر يك از انها براي بقا و پويايي اين صنعت فراگير الزامي است. اما بي‌شك دو دسته در اين ميدان نقش بازيگران اصلي صحنه را بازي مي‌كنند. و آن دو چيزي نيستند جز رگولاتوري‌ها و مراجع ناظر و تنظيم كننده قوانين مخابراتي و در سوي ديگر خدمات‌دهندگان يا همان اپراتورها. اما آخرین بررسی‌هاي صورت گرفته نشان دهنده افزایش سطح اعتماد مابین رگولاتورها و اپراتورهای عام‌المنفعه در سراسر دنیا می‌باشد. گرچه از سوی دیگر این گزارش در خصوص امکان گسست سهل و آسان ریسمان این اعتماد هشدار می‌دهد.


رگولاتورها و اپراتورها
نوار اعتماد مستحكم‌تر مي‌شود
مترجم: فاطمه اللهياري- دنياي کامپيوتر و ارتباطات
در صنعت مخابرات بازيگران بسياري ايفاي نقش مي‌كنند كه حضور هر يك از انها براي بقا و پويايي اين صنعت فراگير الزامي است. اما بي‌شك دو دسته در اين ميدان نقش بازيگران اصلي صحنه را بازي مي‌كنند. و آن دو چيزي نيستند جز رگولاتوري‌ها و مراجع ناظر و تنظيم كننده قوانين مخابراتي و در سوي ديگر خدمات‌دهندگان يا همان اپراتورها. اما آخرین بررسی‌هاي صورت گرفته نشان دهنده افزایش سطح اعتماد مابین رگولاتورها و اپراتورهای عام‌المنفعه در سراسر دنیا می‌باشد. گرچه از سوی دیگر این گزارش در خصوص امکان گسست سهل و آسان ریسمان این اعتماد هشدار می‌دهد.

این گزارش که حاصل یک کار مشترک بین KMPG و سازمان اطلاعات اکونومیست است به بررسی سطح اعتماد بین رگولاتورها و اپراتورها در پنج بخش عام‌المنفعه مخابرات، قدرت، آب، حمل و نقل و پست می‌پردازد. یافته‌های KMPG نشان داد که 32 درصد از رگولاتورها سطح اعتماد بین دو طرف را در سال گذشته رو به افزایش احساس می‌کنند و 18 درصد اپراتورها نیز همین میزان اعتماد را تأیید می‌نمایند. با این حال بسیاری از شرکت‌کنندگان در این تحقیق، شکنندگی اعتماد بوجود آمده را به عنوان پیامد زیانباری برای مانع‌آفرینی در مسیر افزایش آن قلمداد می‌کنند.

دیوید توماس، رئیس سازمان جهانی قانونگذاری ارتباطات و همکار موسسه U.K. در خصوص این پیامدهای نامطلوب می‌گوید: «اعتماد میان رگولاتورها و اپراتورها در هر صنعت، چیزی بیش از یک جمله زیباست. وارد آمدن هرگونه خدشه‌ای به این اعتماد می‌تواند تأثیراتی جدی و زیانبار روی یک اپراتور ته جدولی و اوج‌گیری رشد آینده آنها داشته باشد. اما باید گفت برخی از مخالفت‌هایی که میان اپراتورها و رگولاتورها به وقوع می‌پیوندند اغلب ناشی از سوءتفاهم بوده و لزومی به انگشت گذاشتن روی آنها نیست. این رفتار گاهی حاکی از آن است که هر دو گروه نیازمند یادگیری، درک و اعتماد به یکدیگر هستند.»

نحوه اعتمادسازی در روابط از جمله مسائلی است که اپراتورها و رگولاتورها درمورد آن اتفاق نظر دارند. از نظر اعضای هر دو گروه ایجاد مناسبات تفاهم آمیز بین مدیران ارشد اجرایی هر دو طرف از اهمیت بسزایی برخوردار است. حتی اپراتورها یک گام فراتر نهاده و مایلند این درک متقابل در سطوح پايین‌تر مدیریتی که رگولاتورها در خصوص مسائلی مانند تسهیل مخابره اطلاعات بین دو طرف در آنجا احساس نگرانی می‌کنند تجلی یابد. با این حال، هر دو طرف ضمن پذیرش اهمیت «پیروی از دستورات مراجع بالادست»، اهمیت هر فرد را در فرآیندها و چهارچوب‌ها از نظردور نمی‌دارند. دیوید توماس خاطرنشان می‌سازد که «سنگ بنای سازوکارهای صحیح سازمانی در محل کار، نیروی انسانی و مهم‌تر از همه در روابط بین اپراتور و رگولاتور گذاشته می‌شود که جهت اعتماد سازی در روند تنظیم قوانین و مقررات عواملی کاملا حیاتی محسوب می‌گردند.»

توماس می‌افزاید: «یکی از بررسی‌های انجام شده حاکی از آن است که هر جا اعتماد بین اپراتور و رگولاتور آسیب ببیند، تعامل بین هر دو طرف بسیار ضعیف صورت می‌گیرد. با توجه به این مطلب، اپراتورها همچنان تأکید دارند که رگولاتورها بایستی درخصوص خطرات و عملکردهای این کسب و کار به درک بهتر و بیشتری دست یابند و رگولاتورها نیز از سوی دیگر خواستار وقوف و دانشی مترقی در زمینه اهداف خط مشی‌ها و قوانین رگولاتوری از سوی اپراتورها می‌باشند.» «بسط حقیقی اعتماد بین دو طرف در ابعاد وسیع، به توسعه درک متقابل بین آنها بستگی دارد. این مطلب بدان معناست که اپراتورها جهت وقوف بر نقش سیاست‌گذاری‌های رگولاتوری در تضمین یک درآمد بهتر برای این بخش به عنوان جزئی از یک کل نیازمند زمان هستند. برای رگولاتورها به‌دست آوردن یک درک واقع بینانه نسبت به الگوهای کسب و کار اپراتورها در بازارهای مخصوص به خودشان از اهمیتی کلیدی برخوردار است.

دستیابی به چنین درکی، به اجتناب از «وصله و پینه کردن» قوانین و مقررات و تلاش در جهت تکرار و اتخاذ آنها در دیگر حوزه‌هایی که شرایط بازار محلی در آنجا مد نظر قرار نگرفته است کمک شایانی می‌نماید. این کار خصوصاً به توسعه بازارها آسیب فراوانی وارد می‌آورد. اتخاذ یک رویکرد هماهنگ‌تر با قوانین و مقررات جدید می‌تواند از همان آغاز به اعتمادسازی بیانجامد.» دیگر راهکارهای حاصل از این بررسی شامل موارد ذیل است:
• 75 درصد رگولاتورها باتوجه به قدرت تصمیم‌گیری و قانونگذاری، خود را یک مجری قدرتمند قلمداد می‌کنند. تنها 30 درصد از اپراتورها معتقد به چنین دیدگاهی درخصوص خود هستند.
• اپراتورها بر این باورند که روابط مابین اپراتور و رگولاتور در زمان حل و فصل بحث و جدل‌ها بر سر تعرفه‌های مصوب و تعرفه‌های مد نظر اپراتورها رو به ضعف می‌نهد.
• هر دو طرف در زمان اعطای مجوز و نظارت/گزارش‌دهی در خصوص صلاحیت رگولاتوری از کارکرد این روابط دوجانبه سود می‌جویند. 38 درصد از 168 اپراتور بررسی شده اظهار داشته‌اند که عدم قاطعیت رگولاتوری در تنظیم قوانین و مقررات، تأثیری منفی و مستقیم بر درآمدها و بودجه‌های آنها گذاشته است.

به‌علاوه 30 درصد از آنها مدعی‌اند که این عدم قاطعیت مشابه در قانونگذاری‌ها سبب توقف یا به تعویق افتادن طرح‌های سرمایه‌گذاری آنها شده است. تأثیرات این عدم قطعیت رگولاتورها در بخش‌های پست و مخابرات (به ترتیب دارای 46 و 44 درصد اثرات منفی) و در بخش اپراتورهای آب با کمترین تأثیر (به میزان 7 درصد) به نحو بارزی مشهود است. جنبه‌های گسترده‌تراین تأثیر در بازارهای درحال توسعه (40درصد) و بسیار چشمگیرتر از بازارهای توسعه‌یافته (33درصد) مشاهده شده است.منبع
 

جدیدترین ارسال ها

بالا