راهنمایی جهت تکمیل این آرایه + فوری

imanmir

Member
با سلام دوستان خوبم
من می خوام یک سری نام را از بانک اطلاعاتیم بگیرم و تو آرایه بزارم که با ، از هم جدا می شن مقادیر ولی مشکل اینجاست آخرش یک ، زیادی می گذاره
توضیح به صورت تصویری مشکل من : 1،2،3،4،
حل شدش:1،2،3،4

کد من

<?
$q_qorup_anjoman=mysql_query("select * from locgaisn1");
while($r_qorup_anjoman=mysql_fetch_array($q_qorup_anjoman))
{
$numbersms="+989".$r_qorup_anjoman[1].",";
$res = $client->call('multiSend', array(
'username' => $sms_username,
'password' => $sms_password,
'to' => array($numbersms) //array of numbers
));
}
?>
من می خوام تو $numbetsms مقدایر به صورت 1،2،3،4 بیا الان داره به صورت 1،2،3،4، می یاد یک دونه ، اضافه داره
 

mohan21

Member
راه اول :::

PHP:
$count = 0 ;

$q_qorup_anjoman = mysql_query ( "select * from locgaisn1" ) ;

while ( $r_qorup_anjoman = mysql_fetch_array ($q_qorup_anjoman) )
{
  if ( $count != 0 )
    $numbersms = ",+989".$r_qorup_anjoman[1] ; // +98123456789,+98123456789,+98123456789 ...
  else
    $numbersms = "+989".$r_qorup_anjoman[1] ; // +98123456789

  $res = $client->call('multiSend', array('username' => $sms_username,'password' => $sms_password,'to' => array($numbersms) ) );

  $count = 1 ;
}

راه دوم و ساده تر :::

PHP:
$x = "1,2,3,4," ;
$x = rtrim ($x , ",") ;
 

جدیدترین ارسال ها

بالا