دکمه ها در بوت استرپ

saeed410

Member
در قسمت قبل با روش های مختلف استایل دهی عکس ها در بوت استرپ آشنا شدیم. یکی از اشیاء مهم که در هنگام استفاده از [h=1]بوت استرپ و طراحی واکنش گرا[/h] باید رعایت شود ، دکمه ها و سازگاری بین آنها در صفحات مختلف است. در این قسمت با روشهای مختلف استایل دهی دکمه ها در بوت استرپ به منظور [h=2]طراحی سایت[/h] سازگار آشنا خواهیم شد. هنگام اضافه کردن دکمه ها نکته ایی که باید رعایت کنید این است که در کلاس btn را در تمام انواع دکمه ها باید استفاده کنید. [h=2]استایل دکمه ها در بوت استرپ[/h] بوت استرپ 7 نوع استایل مختلف برای دکمه ها دارد که عبارتند از :
.btn-default
.btn-primary
.btn-success
.btn-info
.btn-warning
.btn-danger
.btn-link​
مثال :​
<div class="container"><br/>
<button type="button" class="btn btn-default">دکمه پیش فرض</button>
<button type="button" class="btn btn-primary">دکمه اصلی</button>
<button type="button" class="btn btn-success">دکمه موفق</button>
<button type="button" class="btn btn-info">دکمه اطلاعات</button>
<button type="button" class="btn btn-warning">دکمه اخطار</button>
<button type="button" class="btn btn-danger">دکمه خطر</button>
<button type="button" class="btn btn-link">دکمه به صورت لینک</button>
</div>​
تصویر این کد به صورت زیر است :​
Button-style-bootstrap-demo.JPG
[h=2]اندازه های مختلف دکمه ها در بوت استرپ :[/h] بوت استرپ سه نوع کلاس CSS برای تغییر اندازه دکمه ها در نظر گرفته است :
.btn-lg
.btn-sm
.btn-xs​
مثال استفاده از کلاسها :
<div class="container"><br/>
<button type="button" class="btn btn-primary btn-lg">دکمه اصلی بزرگ</button>
<button type="button" class="btn btn-primary btn-sm">دکمه اصلی کوچک</button>
<button type="button" class="btn btn-primary btn-xs">دکمه اصلی خیلی کوچک</button>
<br /><br />
<button type="button" class="btn btn-danger btn-lg">دکمه خطر بزرگ</button>
<button type="button" class="btn btn-danger btn-sm">دکمه خطر کوچک</button>
<button type="button" class="btn btn-danger btn-xs">دکمه خطر خیلی کوچک</button>
</div>

تصویر نمونه این کد به صورت زیر است :
Button-Sizing-bootstrap-demo.JPG

[h=2]دکمه های سطح بلوک در بوت استرپ :[/h] برای ایجاد یک دکمه به صورتی که کل یک بلوک را بپوشاند از کلاس btn-block استفاده میکنیم :
<div class="container"><br/>

<br />
<div class="row">
<div class="col-sm-7" >
<button type="button" class="btn btn-primary btn-block">دکمه اصلی با اندازه 7</button>
</div>
<div class="col-sm-5">
<button type="button" class="btn btn-danger btn-block">دکمه خطر با اندازه 5</button>
</div>
</div>​
تصویر دموی این کد :
Button-Block-bootstrap-demo.JPG

[h=2]دکمه های فعال (active) و غیر فعال(disable) در بوت استرپ :[/h] بوت استرپ برای دکمه های فعال از کلاس active استفاده میکند. و برای غیر فعال کردن کلیک روی یک دکمه از کلاس disabled استفاده میکند. مثال :
<body style="font-size:16px;font-weight:bold;background-color:silver">
<div class="container"><br/>
<button type="button" class="btn btn-primary active">دکمه اصلی فعال</button>
<button type="button" class="btn btn-primary disabled">دکمه اصلی غیر فعال</button>
<br /><br/>
<button type="button" class="btn btn-danger active">دکمه خطر فعال</button>
<button type="button" class="btn btn-danger disabled">دکمه خطر غیر فعال</button>
</div>​
تصویر دموی این کد :
Button-active-disable-bootstrap-demo.JPG

در قسمت بعد با کلاسهای استایل دهی به فرم ها آشنا خواهیم شد.
در گروه: بوت استرپ و CSS
منبع : طراحی سایت
 

جدیدترین ارسال ها

بالا