jahanagahan

New Member
هنگامی که یخچال سامسونگ شما به طور درست خنک نمی کند و به دلیل داشتن نوسانات دمایی ، خطر فاسد شدن غذاها افزایش میابد.چند دلیل برای خنک نشدن یخچال سامسونگ وجود دارد:
oکویل کندانسوردر زیر یخچال قرار دارد. گرما را از طریق عبور از این کویل ها به حداقل می رسد. اگر این کویل ها کثیف شوند، کویل ها به طور موثر نمی توانند گرما را به حداقل برسانند.
همانطور که کویل ها کثیف تر می شوند، یخچال و فریزر کمتر کارآمد می شود.این باعث می شود یخچال به سختی کار کند تا بتواند یخچال را خنک نگه دارد و دمای آن نمی تواند درجه خنک کننده مناسب را برای یخچال ایجاد کند.
گرما از جسم گرم به جسم سردتر منتقل می شود.تا زمانی که درجه حرارت آنها برابر شود.بنابراین، هنگامی که غذای گرم را در یخچال سرد قرار دهید، گرما از مواد غذایی گرم به سمت هوای سرد جریان می یابد. مواد غذایی شروع به خنک شدن می کنند.
درجه حرارت مواد غذایی پایین می رود.به همین دلیل جریان هوا در داخل یخچال بسیار مهم است.فن در داخل یخچال قرار می گیرد تا به طور مستمر داخل یخچال گردش هوا ایجاد کند.
سامسونگ یکی از مارک های پیشرو در صنعت و فن آوری است. سامسونگ مجموعه ای عالی از لوازم خانگی را ساخته است که همه آنها به زیبایی ساخته شده اند تا بتوانند در داخل خانه شما قرار بگیرند. لوازم خانگی سامسونگ در فناوری موفق عمل کرده است، فناوری آن طی دو دهه گذشته در حال پیشرفت است.

تعمیرگاه یخچال
 

جدیدترین ارسال ها

بالا