در خواستى ساختى يك plugin

ali guard

Member
در خواستى ساختى يك plugin براى خريد

در خواستى ساختى يك plugin براى خريد دوستان من ميخواهم كسى برامون يك plugin بنويست با امكانات كة خودم ميخواهم بلاك اينى ك ميخواهم براى كار سرج و حزف با امكاناتى ديكة دوستان هر كس ميتواند دروست كند برامون بيغام خوصوصى بدهت يا با ايميلم بيغام بدهت [email protected]
تا امكاناتى كة ميخواهم كاملا بيهش بكم تا بينت ميتوانت دروست كرد
 
آخرین ویرایش:

جدیدترین ارسال ها

بالا