در خرید دام زنده به چه نکاتی باید توجه کرد؟

sahar#2020

New Member
برای خرید دام زنده باید به اینکه برای چه کاری خرید می کنیم به نوع دام توجه کرد برای مثال اگر برای ذبح خرید می کنید باید از دام های گوشتی استفاده کنیم.
برای استفاده در زمینه پرورش بهتر است از دام هایی با نژاد خوب و همچنین دام هایی که دوقلوزا هستند استفاده کنیم.
 

جدیدترین ارسال ها

بالا