درخواست معرفی تولید کننده اصلی یک نرم افزار پیامک

anag

New Member
یک نرم افزار ارسال پیامک تولید شده که در سایتهای متعددی استفاده شده است و هویت تولید کننده اصلی مشخص نیست، لینک تعدادی از سایتهای که از سیستم مورد نظر استفاده می کنند در زیر آمده است، ممنون خواهم بود وب سایت تولید کننده اصلی را معرفی فرمایید

فرا پیامک
ارمغان
صبا پیامک
 

جدیدترین ارسال ها

بالا