درآمد 13 ميليارد پوندي اضافي اپراتورهاي تلفن در انگليس

PhonieX

مدیر انجمن <A href="forum.majidonline.com/forums/6


انگليسي‌ها به‌طور متوسط مكالمات تلفن همراه و پيامك به ارزش متوسط 250 پوند را در سال اتلاف مي‌كنند.


به گزارش ایسنا بر اساس بررسي انجام گرفته توسط وب‌سايت moneysupermarket.com، يك مشترك تلفن همراه بزرگسال معمولي تقريبا نيمي از دقايق مكالمه و پيامك رايگان قراردادش را در ماه استفاده نمي‌كند كه 13 ميليارد پوند در سال براي صنعت تلفن همراه درآمد دارد.


طبق بررسي اين وب‌سايت مقايسه قيمت، مشتركان قراردادي با اتلاف 137 دقيقه مكالمه رايگان در ماه يا 27 ساعت مكالمه در سال براي پول پرداخت شده به‌منظور استفاده از خدمات تلفن اسراف بسياري مي‌كنند. در انگليس در مقايسه با 49 درصدي كه به ازاي استفاده از خدمات تلفن همراه پول مي دهند، 45 درصد مشتركان قراردادي هستند.


بر اساس يافته‌هاي نظرسنجي Opinium Research از بيش از دو هزار نفر، مشتركان قراردادي هزار و 644 دقيقه مكالمه و هزار و 836 پيامك در سال و كاربران معمولي 192 دقيقه و 348 پيامك در سال اتلاف مي‌كنند.


منبع
 

جدیدترین ارسال ها

بالا